Товари - Р

351 - 368 з 368 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
08 U ручні інструменти для виробляння жолобів 080051
  E fullers [hand tools]  
  F chasses [outils]  
12 U рушійні механізми для наземних транспортних засобів 120143
  E propulsion mechanisms for land vehicles  
  F mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres  
07 U рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів 070252
  E propulsion mechanisms, other than for land vehicles  
  F mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres  
24 U рушники для йоги 240137
  E yoga towels  
  F serviettes de yoga  
16 U рушники для обличчя паперові 160307
  E face towels of paper  
  F serviettes de toilette en papier  
24 U рушники для обличчя текстильні 240087
  E face towels of textile  
  F serviettes de toilette en matières textiles pour le visage  
24 U рушники для посуду 240130
  E tea towels / dish towels  
  F torchons  
24 U рушники кухонні 240130
  E tea towels / dish towels  
  F torchons  
16 U рушники паперові 160306
  E towels of paper  
  F essuie-mains en papier  
24 U рушники текстильні 240072
  E towels of textile  
  F serviettes de toilette en matières textiles  
13 U рушниці [зброя] 130036
  E guns [weapons]  
  F fusils [armes]  
13 U рушниці гарпунні 130069
  E harpoon guns  
  F fusils lance-harpons  
18 U рюкзаки 180058
  E rucksacks / backpacks  
  F sacs à dos  
18 U рюкзаки для носіння немовлят 180142
  E backpacks for carrying infants  
  F sacs à dos pour porter les bébés  
24 U рядовина [тканина] 240016
  E trellis [cloth]  
  F treillis [toile de chanvre]  
09 U рятувальні брезенти 090261
  E safety tarpaulins  
  F bâches de sauvetage  
09 U рятувальні пояси 090547
  E life belts  
  F ceintures de sauvetage  
09 U рятувальні сітки 090260
  E safety nets / life nets  
  F filets de sauvetage  
351 - 368 з 368 записів