Товари - С

Кл. Назва товару Базовий номер
03 U сафрол 030151
  E safrol  
  F safrol  
01 U сахарин 010114
  E saccharin  
  F saccharine  
03 U саше для духмянення білизни 030150
  E sachets for perfuming linen  
  F produits pour parfumer le linge  
08 U свердла [ручні інструменти] 080194
  E augers [hand tools]  
  F tarières [outils]  
08 U свердла порожняві [частини ручних інструментів] 080108
  E hollowing bits [parts of hand tools]  
  F évidoirs  
08 U свердлики [ручні інструменти] 080124
  E gimlets [hand tools]  
  F vrilles [outils] / forets [outils]  
07 U свердлильні верстати 070299
  E drilling machines  
  F foreuses  
07 U свердлильні головки [деталі машин] 070125
  E drilling heads [parts of machines]  
  F couronnes de sondage [parties de machines]  
07 U свердлильні головки [частини машин] 070449
  E drilling bits [parts of machines]  
  F couronnes de forage [parties de machines]  
07 U свердлильні патрони [частини машин] 070428
  E drill chucks [parts of machines]  
  F porte-forets [parties de machines]  
08 U свердлові патрони [ручні інструменти] 080218
  E drill holders [hand tools]  
  F porte-forets [outils]  
25 U светри 250034
  E sweaters / jumpers [pullovers] / pullovers  
  F chandails / pull-overs  
06 U свинарники металеві 060438
  E pigsties of metal  
  F porcheries métalliques  
19 U свинарники неметалеві 190084
  E pigsties, not of metal  
  F porcheries non métalliques  
06 U свинець, необроблений або напівоброблений 060214
  E lead, unwrought or semi-wrought  
  F plomb brut ou mi-ouvré