Товари - Т

301 - 316 з 316 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
19 U турнікети неметалеві 190246
  E turnstiles, not of metal  
  F tourniquets [portillons tournants] non métalliques  
19 U туф [мінерал] 190145
  E tufa  
  F tuf  
25 U туфлі * 250130
  E shoes*  
  F souliers*  
03 U туш [фарба] для вій та брів 030202
  E mascara  
  F mascara  
16 U туші 160089
  E Indian inks  
  F encres de chine  
25 U тюбетейки 250024
  E skull caps  
  F calottes  
24 U тюль 240089
  E tulle  
  F tulles  
25 U тюрбани 250156
  E turbans  
  F turbans  
34 U тютюн 340003
  E tobacco  
  F tabac  
34 U тютюн для нюхання 340033
  E snuff  
  F tabac à priser  
05 U тютюнові екстракти [інсектициди] 050186
  E tobacco extracts [insecticides]  
  F extraits de tabac [insecticides]  
12 U тягові агрегати 120137
  E traction engines  
  F locomobiles  
12 U тягові двигуни наземних транспортних засобів 120139
  E driving motors for land vehicles  
  F machines motrices pour véhicules terrestres  
07 U тягові двигуни, крім призначених до наземних транспортних засобів 070241
  E driving motors other than for land vehicles  
  F machines motrices autres que pour véhicules terrestres  
12 U тягові ланцюги до наземних транспортних засобів 120225
  E driving chains for land vehicles  
  F chaînes de commande pour véhicules terrestres  
07 U тягові ланцюги, крім призначених до наземних транспортних засобів 070425
  E driving chains other than for land vehicles  
  F chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres  
301 - 316 з 316 записів