Товари - Ф

Кл. Назва товару Базовий номер
06 U флагштоки [конструкції] металеві 060468
  E flagpoles [structures] of metal  
  F mâts de drapeau [constructions] métalliques  
19 U флагштоки [конструкції] неметалеві 190262
  E flagpoles [structures], not of metal  
  F mâts de drapeau [constructions] non métalliques  
06 U флагштоки для прапорів ручні металеві 060480
  E hand-held flagpoles of metal  
  F hampes de drapeau métalliques  
20 U флагштоки для прапорів ручні неметалеві 200333
  E hand-held flagpoles, not of metal  
  F hampes de drapeau non métalliques  
21 U флакони* 210289
  E flasks*  
  F flacons*  
10 U флакони-крапельниці на медичні потреби 100089
  E dropper bottles for medical purposes  
  F flacons compte-gouttes à usage médical  
24 U фланель [тканина] 240050
  E flannel [fabric]  
  F flanelle [tissu]  
06 U фланці [хомути] металеві 060054
  E flanges of metal [collars]  
  F brides [colliers] métalliques  
12 U фланці для бандажів залізничних коліс 120033
  E flanges for railway wheel tyres / flanges for railway wheel tires  
  F boudins de bandages de roues de chemins de fer  
15 U флейти 150036
  E flutes  
  F flûtes  
09 U флешнакопичувачі USB 090700
  E USB flash drives  
  F clés USB  
16 U фліпчарти [офісні дошки] 160401
  E flip charts  
  F tableaux de conférence à feuilles  
01 U флокулянти 010587
  E flocculants  
  F floculants  
17 U флористичні піни [напівфабрикати] 170112
  E foam supports for flower arrangements [semi-finished products]  
  F pique-fleurs en mousse [produits semi-finis]  
09 U флуоресцентні екрани 090208
  E fluorescent screens  
  F écrans fluorescents  
06 U флюгери металеві 060148
  E weather- or wind-vanes of metal / weather vanes of metal / wind vanes of metal  
  F girouettes  
01 U флюси для паяння м'якими припоями 010584
  E soldering fluxes  
  F fondants pour le soudage  
01 U флюси для паяння твердими припоями 010583
  E brazing fluxes  
  F fondants pour le brasage  
21 U фляги плоскі для спиртних напоїв 210348
  E hip flasks  
  F flasques de poche  
02 U фольга для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт металева 020092
  E metal foil for use in painting, decorating, printing and art  
  F métaux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art  
06 U фольга* алюмінієва 060270
  E aluminium foil*  
  F feuilles d'aluminium*  
17 U фольги для ізолювання металеві 170059
  E foils of metal for insulating / metal foil for insulation  
  F feuilles métalliques isolantes  
06 U фольги для обгортання і пакування металеві 060416
  E foils of metal for wrapping and packaging  
  F feuilles métalliques pour emballage et empaquetage  
11 U фонтани 110126
  E fountains  
  F fontaines  
11 U фонтани декоративні 110175
  E ornamental fountains  
  F jets d'eau ornementaux  
05 U формальдегід на фармацевтичні потреби 050335
  E formic aldehyde for pharmaceutical purposes  
  F aldéhyde formique à usage pharmaceutique  
01 U формальдегід на хімічні потреби 010311
  E formic aldehyde for chemical purposes  
  F aldéhyde formique à usage chimique  
25 U формений одяг 250119
  E uniforms  
  F uniformes  
21 U форми [кухонне начиння] 210079
  E moulds [kitchen utensils] / molds [kitchen utensils]  
  F moules [ustensiles de cuisine]  
21 U форми для випікання 210142
  E cake moulds / cake molds  
  F moules à gâteaux  
21 U форми для випікання паперові 210419
  E baking cases of paper  
  F caissettes en papier  
21 U форми для випікання силіконові 210420
  E baking cases of silicone  
  F caissettes en silicone  
21 U форми для запікання 210428
  E roasting pans / roasting tins / roaster pans  
  F plats à rôtir  
21 U форми для кубиків льоду 210099
  E ice cube moulds / ice cube molds  
  F moules à glaçons  
06 U форми для льоду металеві 060150
  E ice moulds of metal  
  F moules à glace métalliques  
16 U форми для моделювальної глини [приладдя для художників] 160352
  E moulds for modelling clays [artists' materials] / molds for modelling clays [artists' materials]  
  F moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]  
17 U форми з ебоніту 170100
  E ebonite moulds / ebonite molds  
  F moules en ébonite  
21 U форми куховарські 210103
  E cookery moulds / cookery molds  
  F moules de cuisine  
19 U форми ливарні неметалеві 190091
  E foundry moulds, not of metal / foundry molds, not of metal  
  F moules non métalliques pour la fonderie  
07 U формувальні машини 070278
  E moulding machines / molding machines  
  F machines à moulurer  
15 U фортепіано 150008
  E pianos  
  F pianos  
01 U фосфати [добрива] 010427
  E phosphates [fertilizers] / phosphates [fertilisers]  
  F phosphates [engrais]  
05 U фосфати на фармацевтичні потреби 050245
  E phosphates for pharmaceutical purposes  
  F phosphates à usage pharmaceutique  
01 U фосфатиди 010429
  E phosphatides  
  F phosphatides  
01 U фосфор 010430
  E phosphorus  
  F phosphore  
09 U фотоапарати 090184
  E cameras [photography]  
  F appareils photographiques  
09 U фотоглянцювачі 090283
  E glazing apparatus for photographic prints  
  F appareils à glacer les épreuves photographiques  
16 U фотогравюри 160221
  E photo-engravings  
  F photogravures  
16 U фотографії [друковані] 160147
  E photographs [printed]  
  F photographies [imprimées]  
01 U фотографічні емульсії 010267
  E photographic emulsions  
  F émulsions photographiques  
09 U фотографічні підставки для стікання 090212
  E drainers for use in photography / photographic racks  
  F égouttoirs pour travaux photographiques  
01 U фотографічні проявники 010435
  E photographic developers  
  F révélateurs photographiques  
01 U фотографічні сенсибілізатори 010436
  E photographic sensitizers  
  F sensibilisateurs photographiques  
09 U фотоелементи 090531
  E photovoltaic cells  
  F cellules photovoltaïques  
09 U фотозатвори [фотографія] 090181
  E shutters [photography]  
  F obturateurs [photographie]  
09 U фотозбільшувачі [фотографія] 090021
  E enlarging apparatus [photography]  
  F appareils pour agrandissements [photographie]  
09 U фотолабораторії 090117
  E darkrooms [photography]  
  F chambres noires [photographie]  
09 U фотометри 090393
  E photometers  
  F photomètres  
01 U фотометричний папір 010417
  E photometric paper  
  F papier photométrique  
07 U фотонабірні машини 070112
  E type-setting machines [photocomposition]  
  F machines pour la photocomposition  
01 U фотопапір 010322
  E photographic paper  
  F papier pour la photographie  
09 U фотоспалахи [фотографія] 090639
  E flashlights [photography]  
  F ampoules de flash  
01 U фотоспалахові суміші 010256
  E flashlight preparations  
  F produits pour la production de flashes  
09 U фототелеграфні апарати 090394
  E phototelegraphy apparatus  
  F appareils pour la phototélégraphie  
01 U францій 010314
  E francium  
  F francium  
07 U фрезерувальні верстати 070090
  E milling machines  
  F fraiseuses  
17 U фрикційні накладки для дисків зчеплення 170039
  E clutch linings  
  F garnitures d'embrayages / garnitures d'accouplements  
11 U фритюрниці електричні 110266
  E deep fryers, electric  
  F friteuses électriques  
21 U фритюрниці неелектричні 210260
  E deep fryers, non-electric  
  F friteuses non électriques  
29 U фрукти законсервовані 290017
  E fruit, preserved  
  F fruits conservés  
29 U фрукти зацукровані 290035
  E crystallized fruits / frosted fruits  
  F fruits confits / fruits cristallisés  
29 U фрукти оброблені 290237
  E fruit, processed  
  F fruits transformés  
31 U фрукти свіжі 310062
  E fruit, fresh  
  F fruits frais  
29 U фрукти тушковані 290043
  E fruit, stewed  
  F fruits cuits à l'étuvée  
26 U фрукти штучні 260061
  E artificial fruit  
  F fruits artificiels  
29 U фрукти, законсервовані спиртом 290133
  E fruit preserved in alcohol  
  F fruits conservés dans l'alcool  
29 U фрукти, поглазуровані цукром 290035
  E crystallized fruits / frosted fruits  
  F fruits confits / fruits cristallisés  
29 U фруктове повидло пресоване 290229
  E pressed fruit paste  
  F fruits pressés sous forme de pâte  
29 U фруктовий м'якуш 290045
  E fruit pulp  
  F pulpes de fruits  
33 U фруктові екстракти спиртові 330002
  E fruit extracts, alcoholic  
  F extraits de fruits avec alcool  
30 U фруктові желе [кондитерські вироби] 300176
  E fruit jellies [confectionery]  
  F pâtes de fruits [confiserie]  
30 U фруктові кондитерські вироби 300267
  E fruit confectionery  
  F confiseries à base de fruits  
32 U фруктові нектари безалкогольні 320044
  E fruit nectars, non-alcoholic  
  F nectars de fruits  
29 U фруктові салати 290104
  E fruit salads  
  F salades de fruits  
30 U фруктові соуси 300206
  E fruit coulis [sauces]  
  F coulis de fruits [sauces]  
08 U фрукторізки з ручним приводом 080296
  E hand-operated fruit slicers  
  F coupe-fruits actionnés manuellement  
01 U фтор 010302
  E fluorine  
  F fluor  
01 U фулерова земля для використання у текстильній промисловості 010525
  E fuller's earth for use in the textile industry  
  F terre de foulage pour l'industrie textile  
05 U фунгіциди 050151
  E fungicides  
  F fongicides  
29 U фундук оброблений 290197
  E hazelnuts, prepared  
  F noisettes préparées  
31 U фундук свіжий 310087
  E hazelnuts, fresh  
  F noisettes fraîches  
12 U фунікулери 120189
  E funiculars  
  F funiculaires  
31 U фураж 310060
  E fodder / cattle food / forage  
  F fourrages / pâture / aliments pour bestiaux / aliments pour le bétail  
31 U фураж для підживлювання тварин 310059
  E strengthening animal forage  
  F substances alimentaires fortifiantes pour animaux / substances alimentaires fortifiantes pour les animaux / fourrages fortifiants  
12 U фургони [транспортні засоби] 120125
  E vans [vehicles]  
  F fourgons [véhicules] / camionnettes / fourgonnettes  
06 U фурнітура будівельна металева 060140
  E fittings of metal for building  
  F ferrures pour la construction  
06 U фурнітура віконна металева 060130
  E fittings of metal for windows  
  F garnitures de fenêtres métalliques  
20 U фурнітура віконна неметалева 200123
  E window fittings, not of metal  
  F garnitures de fenêtres non métalliques  
06 U фурнітура дверна металева 060394
  E door fittings of metal  
  F garnitures de portes métalliques  
20 U фурнітура дверна неметалева 200125
  E door fittings, not of metal  
  F garnitures de portes non métalliques