Товари - Х

1 - 15 з 148 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
25 U халати 250033
  E dressing gowns  
  F peignoirs / robes de chambre  
25 U халати для купання 250127
  E bath robes  
  F peignoirs de bain  
30 U халва 300191
  E halvah  
  F halvas  
25 U халяви чобіт 250040
  E boot uppers  
  F tiges de bottes  
30 U харчова сода [бікарбонат натрію на куховарські потреби] 300200
  E baking soda [bicarbonate of soda for cooking purposes] / bicarbonate of soda for cooking purposes [baking soda]  
  F bicarbonate de soude pour la cuisson  
02 U харчові барвники 020005
  E food dyes / food colorants  
  F colorants pour aliments / teintures pour aliments  
29 U харчові жири 290005
  E edible fats  
  F graisses comestibles  
02 U харчові забарвлювальні речовини 020005
  E food dyes / food colorants  
  F colorants pour aliments / teintures pour aliments  
30 U харчові льоди 300136
  E edible ices  
  F glaces alimentaires  
29 U харчові олії 290032
  E oils for food  
  F huiles à usage alimentaire  
29 U харчові продукти на основі риби 290125
  E fish-based foodstuffs  
  F aliments à base de poisson  
29 U харчові пташині гнізда 290143
  E edible birds' nests  
  F nids d'oiseaux comestibles  
09 U хвилеміри 090369
  E wavemeters  
  F ondemètres  
01 U хімікати для вибілювання воску 010128
  E wax-bleaching chemicals  
  F produits chimiques pour blanchir les cires  
01 U хімікати для вибілювання жирів 010339
  E fat-bleaching chemicals  
  F produits pour blanchir les graisses  
1 - 15 з 148 записів