Товари - Ц

1 - 15 з 71 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
07 U цапфи валів [частини машин] 070366
  E journals [parts of machines]  
  F tourillons  
13 U цапфи для важкого озброєння 130056
  E trunnions for heavy weapons  
  F tourillons d'armes lourdes  
05 U цвіт сірковий на фармацевтичні потреби 050334
  E flowers of sulfur for pharmaceutical purposes  
  F fleur de soufre à usage pharmaceutique  
01 U цвіт сірковий на хімічні потреби 010299
  E flowers of sulfur for chemical purposes  
  F fleur de soufre à usage chimique  
06 U цвяхи 060085
  E nails  
  F clous / articles de clouterie  
06 U цвяхи без головок 060086
  E tacks [nails] / brads  
  F pointes [clous] / semences [clous]  
06 U цвяхи оббивні 060086
  E tacks [nails] / brads  
  F pointes [clous] / semences [clous]  
07 U цвяхотяги електричні 070558
  E nail extractors, electric / nail pullers, electric  
  F arrache-clous électriques  
08 U цвяхотяги з ручним приводом 080023
  E nail extractors, hand-operated / nail pullers, hand-operated  
  F arrache-clous actionnés manuellement  
21 U цебри 210023
  E buckets / pails  
  F seaux / baquets / seilles  
19 U цегла 190038
  E bricks  
  F briques  
19 U цегла вогнетривка 190012
  E firebricks / refractory bricks  
  F pierres réfractaires  
19 U цегла клінкерна 190143
  E slag stone / clinker stone  
  F pierres de scories  
19 U цегла шамотна 190012
  E firebricks / refractory bricks  
  F pierres réfractaires  
29 U цедра фруктова 290115
  E fruit peel  
  F écorces [zestes] de fruits / zestes de fruits  
1 - 15 з 71 записів