Товари - Ц

Кл. Назва товару Базовий номер
31 U цибуля порей свіжа 310108
  E leeks, fresh  
  F poireaux [porreaux] frais / porreaux [poireaux] frais  
31 U цибуля свіжа 310092
  E onions, fresh vegetables  
  F oignons [légumes] frais  
09 U циклотрони 090172
  E cyclotrons  
  F cyclotrons  
30 U цикорій [кавовий замінник] 300036
  E chicory [coffee substitute]  
  F chicorée [succédané du café]  
25 U циліндри [наголовні убори] 250076
  E top hats  
  F hauts-de-forme  
07 U циліндри двигунів 070446
  E cylinders for motors and engines  
  F cylindres de moteurs  
07 U циліндри машин 070139
  E cylinders for machines  
  F cylindres de machines  
01 U цимол 010230
  E cymene  
  F cymène  
06 U цинк 060223
  E zinc  
  F zinc  
07 U цинкувальні машини 070536
  E galvanizing machines  
  F machines de galvanisation  
06 U цирконій 060264
  E zirconium  
  F zirconium  
16 U циркулі креслярські 160096
  E compasses for drawing  
  F compas de tracé  
15 U цитри 150022
  E zithers  
  F cithares  
03 U цитронові ефірні олії 030226
  E essential oils of citron  
  F huiles essentielles de cédrats  
31 U цитрусові плоди свіжі 310002
  E citrus fruit, fresh  
  F agrumes frais