Товари - Ч

Кл. Назва товару Базовий номер
21 U чайні ситечка 210248
  E tea infusers / tea balls  
  F boules à thé  
21 U чайні цідильця 210288
  E tea strainers  
  F passe-thé / filtres à thé  
06 U чани металеві 060354
  E vats of metal  
  F cuves métalliques  
20 U чани неметалеві 200081
  E vats, not of metal  
  F cuves non métalliques  
18 U чапраки для коней 180129
  E saddlecloths for horses  
  F tapis de selles d'équitation  
09 U чарівні ліхтарі 090321
  E magic lanterns  
  F lanternes magiques  
29 U часник законсервований 290173
  E preserved garlic  
  F ail conservé  
30 U часник подрібнений [приправа] 300230
  E minced garlic [condiment]  
  F ail émincé [condiment]  
31 U часник свіжий 310158
  E garlic, fresh  
  F ail frais  
06 U частоколи металеві 060198
  E palings of metal  
  F palissades métalliques  
19 U частоколи неметалеві 190134
  E palings, not of metal / palisading, not of metal  
  F palissades non métalliques  
09 U частотоміри 090268
  E frequency meters  
  F fréquencemètres  
30 U чатні [приправа] 300182
  E chutneys [condiments]  
  F chutneys [condiments]  
16 U чашечки для розводіння акварельних фарб 160166
  E artists' watercolour saucers / artists' watercolor saucers  
  F godets d'aquarelle pour artistes  
15 U чаші співаючі 150097
  E singing bowls  
  F bols chantant