Товари - Ч

Кл. Назва товару Базовий номер
21 U чашки 210220
  E cups  
  F tasses  
28 U чашки для гральних костей 280074
  E cups for dice  
  F gobelets pour jeux  
21 U чашки паперові або пластмасові 210318
  E cups of paper or plastic  
  F gobelets en papier ou en matières plastiques  
09 U чашки Петрі 090712
  E Petri dishes  
  F boîtes de Petri  
18 U чемодани 180085
  E suitcases  
  F valises  
18 U чемодани моторизовані 180137
  E motorized suitcases  
  F valises motorisées  
18 U чемодани на коліщатах 180133
  E suitcases with wheels  
  F valises à roulettes  
25 U черевики для спорту 250141
  E boots for sports*  
  F bottes de sport*  
25 U черевики лижні 250145
  E ski boots  
  F chaussures de ski  
10 U черевики на медичні потреби 100031
  E boots for medical purposes  
  F bottes à usage médical  
10 U черевні корсети 100003
  E abdominal corsets  
  F corsets abdominaux  
10 U черевні пояси 100001
  E abdominal belts  
  F ceintures abdominales  
10 U черевні серветки на медичні потреби 100098
  E abdominal pads  
  F pelotes hypogastriques  
31 U черепашки живі 310041
  E shellfish, live  
  F coquillages vivants  
29 U черепашки неживі 290082
  E shellfish, not live  
  F coquillages non vivants