Товари - Ч

Кл. Назва товару Базовий номер
08 U черпаки [ручне знаряддя] 080081
  E ladles [hand tools]  
  F cuillers [outils]  
21 U черпаки для подавання вина 210390
  E ladles for serving wine  
  F louches à vin  
08 U чесалки для волокна [ручне знаряддя] 080187
  E hackles [hand tools]  
  F sérans [outils]  
07 U чесальні машини 070364
  E carding machines  
  F cardes [machines]  
30 U чизбургери [сандвічі] 300208
  E cheeseburgers [sandwiches]  
  F cheeseburgers [sandwichs]  
09 U чипи [інтегральні схеми] 090540
  E chips [integrated circuits]  
  F puces [circuits intégrés]  
29 U чипси картопляні 290019
  E potato crisps / potato chips  
  F pommes chips / chips de pomme de terre  
29 U чипси картопляні низькокалорійні 290176
  E low-fat potato crisps / low-fat potato chips  
  F pommes chips à faible teneur en matières grasses / chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses  
30 U чипси картопляні, вкриті шоколадом 300293
  E chocolate-covered potato chips  
  F chips de pomme de terre enrobées de chocolat  
29 U чипси фруктові 290131
  E fruit chips  
  F chips de fruits  
03 U чистильна крейда 030067
  E cleaning chalk  
  F craie pour le nettoyage  
03 U чистильні препарати 030104
  E cleaning preparations  
  F produits de nettoyage  
03 U чистильні препарати хімічні на побутові потреби 030245
  E chemical cleaning preparations for household purposes  
  F produits chimiques de nettoyage à usage domestique  
13 U чистильні щітки для вогнепальної зброї 130010
  E cleaning brushes for firearms  
  F écouvillons pour nettoyer les armes à feu  
25 U чоботи 250014
  E boots*  
  F bottes*