Товари - Ч

Кл. Назва товару Базовий номер
03 U чистильні препарати 030104
  E cleaning preparations  
  F produits de nettoyage  
13 U чистильні щітки для вогнепальної зброї 130010
  E cleaning brushes for firearms  
  F écouvillons pour nettoyer les armes à feu  
30 U чізбургери [сандвічі] 300208
  E cheeseburgers [sandwiches]  
  F cheeseburgers [sandwichs]  
25 U чоботи 250014
  E boots*  
  F bottes*  
25 U чоботи зі шнурками 250019
  E lace boots  
  F brodequins  
12 U човни 120021
  E boats  
  F bateaux  
07 U човники [частини машин] 070280
  E shuttles [parts of machines]  
  F navettes [parties de machines]  
26 U човники для плетення рибальських сіток 260058
  E shuttles for making fishing nets  
  F navettes pour la confection des filets de pêche  
29 U чорна ікра 290016
  E caviar  
  F caviar  
16 U чорнило* 160142
  E ink*  
  F encres*  
16 U чорнильниці 160144
  E inkwells  
  F encriers  
01 U чорнильні горішки 010319
  E gallnuts  
  F noix de galle  
16 U чорнильні пластини для копіювально-розмножувальних апаратів 160199
  E inking sheets for duplicators  
  F toiles d'encrage pour duplicateurs  
16 U чорнильні пластини для машин, що репродукують документи 160241
  E inking sheets for document reproducing machines  
  F toiles d'encrage de machines pour la reproduction de documents  
16 U чорнильні подушечки 160054
  E inking pads  
  F tampons encreurs / tampons pour cachets