Товари - Ч

Кл. Назва товару Базовий номер
16 U чорнильні печаткові подушечки 160054
  E inking pads  
  F tampons encreurs / tampons pour cachets  
16 U чорнильні пластини до множильних апаратів 160199
  E inking sheets for duplicators  
  F toiles d'encrage pour duplicateurs  
16 U чорнильні прилади 160301
  E inkstands  
  F écritoires  
07 U чорнильні пристрої до друкувальних машин 070175
  E inking apparatus for printing machines  
  F appareils encreurs [imprimerie]  
16 U чорнильні стрижні 160334
  E ink sticks  
  F bâtons d'encre  
16 U чорнильні стрічки 160143
  E inking ribbons  
  F rubans encreurs  
16 U чорнильні стрічки до комп'ютерних принтерів 160326
  E inking ribbons for computer printers  
  F rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateurs  
01 U чорнозем 010527
  E loam  
  F terre végétale  
16 U чотирикутні лінійки 160069
  E square rulers  
  F carrelets [règles]  
16 U чотки 160083
  E chaplets / rosaries  
  F chapelets  
15 U чохли [футляри] на музичні інструменти 150035
  E cases for musical instruments  
  F étuis pour instruments de musique  
24 U чохли до туалетних накривок тканинні 240118
  E fitted toilet lid covers of fabric  
  F housses pour abattants de toilettes  
24 U чохли меблеві 240059
  E covers [loose] for furniture / loose covers for furniture  
  F housses de protection pour meubles  
16 U чохли на викрійки 160214
  E stencil cases  
  F étuis pour patrons  
13 U чохли на вогнепальну зброю 130033
  E gun cases / rifle cases  
  F étuis pour fusils