Товари - Ш

Кл. Назва товару Базовий номер
21 U швабри 210135
  E mops  
  F balais à franges  
08 U швайки 080103
  E marline spikes  
  F épissoirs  
16 U швацька крейда 160111
  E tailors' chalk  
  F craie pour tailleurs  
26 U швацькі голки 260004
  E sewing needles  
  F aiguilles à coudre  
07 U швацькі машини 070440
  E sewing machines  
  F machines à coudre  
26 U швацькі наперстки 260050
  E sewing thimbles  
  F dés à coudre  
26 U швацькі скриньки 260049
  E sewing boxes  
  F boîtes à couture  
23 U швейні нитки і пряжа 230009
  E sewing thread and yarn  
  F fils à coudre  
24 U шевйот [тканина] 240023
  E cheviots [cloth]  
  F cheviottes [étoffes]  
03 U шевський віск 030049
  E shoemakers' wax  
  F cire pour cordonniers  
03 U шевський віск [для ниток] 030050
  E cobblers' wax  
  F poix pour cordonniers  
07 U шевські копили [деталі машин] 070352
  E lasts for shoes [parts of machines] / shoe lasts [parts of machines]  
  F formes pour chaussures [parties de machines] / formes pour souliers [parties de machines]  
20 U шезлонги 200194
  E deck chairs  
  F transatlantiques [chaises longues]  
02 U шелак 020077
  E gum-lac / shellac  
  F gommes-laques  
15 U шенґ [китайські духові музичні інструменти] 150084
  E sheng [Chinese musical wind instruments]  
  F sheng [instruments de musique à vent chinois]