Товари - Ш

Кл. Назва товару Базовий номер
32 U шербети [напої] 320029
  E sherbets [beverages] / sorbets [beverages]  
  F sorbets [boissons]  
20 U шерехаті [шершаві] колоди для котів 200264
  E scratching posts for cats  
  F arbres à griffes pour chats  
12 U шестерні велосипедні 120085
  E gears for cycles  
  F engrenages de cycles  
07 U шийки валів, осей [деталі машин] 070366
  E journals [parts of machines]  
  F tourillons  
08 U шила 080008
  E awls  
  F alênes  
12 U шини до коліс транспортних засобів 120031
  E tires for vehicle wheels / tyres for vehicle wheels  
  F bandages de roues pour véhicules  
12 U шини до коліс транспортних засобів 120158
  E vehicle wheel tires [tyres]  
  F pneumatiques pour véhicules  
12 U шини тверді до коліс транспортних засобів 120157
  E pneumatic tires [tyres] / tires, solid, for vehicle wheels / tyres, solid, for vehicle wheels  
  F pneumatiques / pneus [pneumatiques]  
10 U шини хірургічні 100021
  E splints, surgical  
  F attelles [chirurgie] / éclisses [attelles]  
29 U шинка 290063
  E ham  
  F jambon  
31 U шипшина 310117
  E rose bushes  
  F rosiers  
20 U ширми [меблі] 200165
  E screens [furniture]  
  F paravents [meubles]  
25 U широкі краватки 250157
  E ascots  
  F lavallières  
12 U широколопатеві весла 120153
  E paddles for canoes  
  F pagaies  
19 U шифер 190059
  E schists  
  F schistes