Товари - Ш

Кл. Назва товару Базовий номер
19 U шиферне борошно 190008
  E slate powder  
  F poudre d'ardoise  
31 U шкаралупа кокосових горіхів 310033
  E coconut shell  
  F coques de noix de coco  
25 U шкарпетки 250036
  E socks  
  F chaussettes  
09 U шкарпетки електронагрівні 090121
  E socks, electrically heated  
  F chaussettes chauffées électriquement  
20 U шківи, блоки пластмасові до запинал [заслон] 200262
  E pulleys of plastics for blinds  
  F poulies en matières plastiques pour stores  
16 U шкільне приладдя канцелярське 160248
  E school supplies [stationery]  
  F fournitures scolaires  
16 U шкільні дошки 160201
  E blackboards  
  F tableaux noirs  
20 U шкільні меблі 200094
  E school furniture  
  F mobilier scolaire  
18 U шкільні ранці [заплічники] 180020
  E school bags / school satchels  
  F cartables / sacs d'écoliers / serviettes d'écoliers  
18 U шкіра штучна 180042
  E imitation leather  
  F imitations de cuir / similicuir  
18 U шкіряний картон 180022
  E leatherboard  
  F carton-cuir  
28 U шкура тюленяча [покриви на лижі] 280100
  E seal skins [coverings for skis]  
  F peaux de phoques [revêtements de skis]  
18 U шкури тварин 180002
  E animal skins / pelts  
  F dépouilles d'animaux / peaux d'animaux  
18 U шкури худоби 180088
  E cattle skins  
  F peaux d'animaux de boucherie  
08 U шкуродерські інструменти і знаряддя 080019
  E instruments and tools for skinning animals  
  F instruments et outils pour dépouiller des animaux