Товари - Ш

1 - 25 з 180 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
08 U шабери [ручні інструменти] 080235
  E scrapers [hand tools]  
  F grattoirs [outils]  
08 U шаблі 080209
  E sabres  
  F sabres  
09 U шаблони [вимірювальні інструменти] 090105
  E jigs [measuring instruments]  
  F gabarits [instruments de mesure]  
16 U шаблони для стирання тексту 160138
  E erasing shields  
  F gabarits à effacer  
17 U шайби з гуми або вулканізованого волокна 170076
  E washers of rubber or vulcanized fiber [fibre]  
  F rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée  
06 U шайби металеві 060037
  E washers of metal  
  F rondelles en métal  
25 U шалі 250032
  E shawls  
  F châles  
19 U шамот [вогнетривкий матеріал] 190048
  E fireclay / grog [fired refractory material]  
  F chamotte  
03 U шампуні для домашніх тварин [нелікувальні препарати для догляду за тваринами] 030196
  E shampoos for pets [non-medicated grooming preparations]  
  F shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]  
03 U шампуні для тварин [нелікувальні препарати для догляду за тваринами] 030242
  E shampoos for animals [non-medicated grooming preparations]  
  F shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses]  
05 U шампуні проти педикульозу 050468
  E pediculicidal shampoos  
  F shampooings pédiculicides  
03 U шампуні* 030134
  E shampoos*  
  F shampooings*  
25 U шапки 250012
  E caps [headwear]  
  F bonnets / barrettes [bonnets] / casquettes / coiffes  
25 U шапочки для купання 250124
  E bathing caps  
  F bonnets de bain  
26 U шапочки для фарбування волосся 260115
  E hair colouring caps / hair coloring caps  
  F bonnets à mèches  
06 U шарніри металеві 060327
  E hinges of metal  
  F charnières métalliques  
20 U шарніри неметалеві 200056
  E hinges, not of metal  
  F charnières non métalliques  
06 U шарнірні петлі металеві 060039
  E strap-hinges of metal  
  F pentures  
08 U шарошки [ручні інструменти] 080085
  E milling cutters [hand tools]  
  F fraises [outils]  
25 U шарфи 250069
  E scarves / scarfs  
  F foulards  
12 U шасі транспортних засобів 120069
  E vehicle chassis  
  F châssis de véhicules  
08 U шатківниці 080138
  E choppers [knives]  
  F hachoirs [couteaux]  
07 U шатуни для машин і двигунів 070048
  E connecting rods for machines, motors and engines  
  F bielles de machines ou de moteurs  
12 U шатуни для наземних транспортних засобів, крім частин двигунів 120242
  E connecting rods for land vehicles, other than parts of motors and engines  
  F bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs  
20 U шафи 200014
  E cupboards  
  F placards  
1 - 25 з 180 записів