Товари - Ґ

Відображено всі 12 записи(-ів)
Кл. Назва товару Базовий номер
04 U ґноти для ламп 040061
  E lamp wicks  
  F mèches de lampes  
04 U ґноти для свічок 040046
  E wicks for candles  
  F mèches pour bougies  
11 U ґноти, пристосовані для гасових плит 110353
  E wicks adapted for oil stoves  
  F mèches conçues pour des poêles à pétrole  
34 U ґноти, пристосовані для сигаретних запальничок 340044
  E wicks adapted for cigarette lighters  
  F mèches conçues pour briquets à cigarette  
06 U ґрати металеві 060256
  E latticework of metal / trellis of metal  
  F treillis métalliques  
19 U ґрати неметалеві 190177
  E latticework, not of metal / trellises, not of metal  
  F treillis non métalliques / treillages non métalliques  
06 U ґратчасті конструкції металеві 060256
  E latticework of metal / trellis of metal  
  F treillis métalliques  
19 U ґратчасті конструкції неметалеві 190177
  E latticework, not of metal / trellises, not of metal  
  F treillis non métalliques / treillages non métalliques  
01 U ґрунт для рослин 010524
  E soil for growing  
  F terre de culture  
02 U ґрунтовки 020108
  E primers  
  F apprêts [peintures]  
07 U ґрунтообробні машини на сільськогосподарські потреби 070577
  E tilling machines for agricultural purposes  
  F laboureuses à usage agricole  
26 U ґудзики* 260021
  E buttons*  
  F boutons*  
Відображено всі 12 записи(-ів)