Послуги - І

Відображено всі 9 записи(-ів)
Кл. Назва послуги Базовий номер
41 U ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу 410094
  E game services provided online from a computer network  
  F services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique  
37 U ізолювання будівель 370054
  E building insulating  
  F services d'isolation [construction]  
44 U імплантація волосся 440180
  E hair implantation  
  F implantation de cheveux  
36 U інвестування капіталу 360017
  E capital investment  
  F investissement de capitaux  
35 U індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби 350127
  E web indexing for commercial or advertising purposes  
  F référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires  
42 U інжиніринг 420064
  E engineering  
  F ingénierie  
42 U інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення 420201
  E installation of computer software  
  F installation de logiciels  
42 U інформаційно-технологічні послуги, що надаються на основі аутсорсингу 420230
  E information technology services provided on an outsourcing basis  
  F services externalisés en matière de technologies de l'information  
36 U іпотечні банківські операції 360040
  E mortgage banking  
  F opérations bancaires hypothécaires  
Відображено всі 9 записи(-ів)