Послуги - Д

Відображено всі 44 записи(-ів)
Кл. Назва послуги Базовий номер
40 U дезактивація небезпечних матеріалів 400109
  E decontamination of hazardous materials  
  F décontamination de matériaux dangereux  
37 U дезінфікування 370038
  E disinfecting  
  F désinfection  
40 U дезодорування повітря 400081
  E air deodorising  
  F désodorisation de l'air  
35 U демонстрування товарів 350023
  E demonstration of goods  
  F démonstration de produits  
42 U дизайн інтер'єру 420237
  E interior design  
  F architecture d'intérieur  
42 U дизайн паковання 420050
  E packaging design  
  F services de dessinateurs pour emballages  
36 U дистанційне банківське обслуговування 360072
  E online banking  
  F services bancaires en ligne  
42 U дистанційне резервне копіювання даних 420225
  E off-site data backup  
  F sauvegarde externe de données  
37 U добування копалин 370107
  E mining extraction  
  F extraction minière  
35 U довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності 350002
  E business inquiries  
  F renseignements d'affaires  
36 U довірче керування фінансовими активами 360028
  E trusteeship / fiduciary  
  F services fiduciaires  
44 U доглядання газонів 440148
  E lawn care  
  F entretien de pelouses  
37 U доглядання, чищення і ремонтування вичиненої шкіри 370034
  E leather care, cleaning and repair  
  F entretien, nettoyage et réparation du cuir  
37 U доглядання, чищення і ремонтування хутра 370048
  E fur care, cleaning and repair  
  F entretien, nettoyage et réparation des fourrures  
35 U допомога в керуванні підприємницькою діяльністю 350001
  E business management assistance  
  F aide à la direction des affaires  
45 U допомога в одяганні кімоно 450234
  E kimono dressing assistance  
  F aide à l’habillage en kimono  
35 U допомога у комерційному або промисловому керуванні 350025
  E commercial or industrial management assistance  
  F aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales  
35 U дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю 350048
  E advisory services for business management  
  F services de conseils pour la direction des affaires  
36 U дорадчі послуги щодо заборгованості 360111
  E debt advisory services  
  F conseils en matière d'endettement  
42 U досліджування в бактеріології 420017
  E bacteriological research  
  F recherches en bactériologie  
42 U досліджування в біології 420190
  E biological research  
  F recherches biologiques  
42 U досліджування в геології 420119
  E geological research  
  F recherches géologiques  
42 U досліджування в косметології 420045
  E cosmetic research  
  F recherches en cosmétologie  
42 U досліджування в техніці 420040
  E technical research  
  F recherches techniques  
42 U досліджування в хімії 420031
  E chemical research  
  F recherches en chimie  
42 U досліджування і розробляння нових товарів для інших 420161
  E research and development of new products for others  
  F recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers  
42 U досліджування у механіці 420101
  E mechanical research  
  F recherches en mécanique  
42 U досліджування у сфері захисту навколишнього середовища 420208
  E research in the field of environmental protection  
  F recherches en matière de protection de l'environnement  
42 U досліджування у фізиці 420096
  E physics [research]  
  F recherches en physique  
35 U досліджування щодо підприємницької діяльності 350041
  E business research  
  F recherches pour affaires  
39 U доставляння газет 390088
  E delivery of newspapers / newspaper delivery  
  F distribution de journaux  
39 U доставляння квітів 390096
  E flower delivery  
  F livraison de fleurs  
39 U доставляння повідомлень 390087
  E message delivery  
  F distribution du courrier  
39 U доставляння посилок 390020
  E parcel delivery  
  F distribution de colis / livraison de colis  
39 U доставляння товарів 390027
  E delivery of goods  
  F livraison de marchandises / distribution [livraison] de produits  
39 U доставляння товарів поштою на замовлення 390089
  E delivery of goods by mail order  
  F livraison de marchandises commandées par correspondance  
41 U дошкільні навчальні заклади 410058
  E nursery schools  
  F écoles maternelles [éducation]  
41 U дресирування тварин 410005
  E animal training  
  F dressage d'animaux  
40 U друкування 400111
  E printing  
  F services d'impression  
40 U друкування малюнків, креслень 400022
  E pattern printing  
  F impression de dessins  
40 U друкування фотографій 400089
  E photographic printing  
  F tirage de photographies  
40 U дублення 400054
  E tanning  
  F services de tannerie  
41 U дубльований переклад 410079
  E dubbing  
  F postsynchronisation  
42 U дублювання комп'ютерних програм 420197
  E duplication of computer programs  
  F duplication de programmes informatiques  
Відображено всі 44 записи(-ів)