Послуги - М

16 - 25 з 25 записів
Кл. Назва послуги Базовий номер
42 U моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних 420244
  E monitoring of computer systems for detecting unauthorized access or data breach  
  F surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de données  
42 U моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок 420239
  E monitoring of computer systems to detect breakdowns  
  F surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes  
42 U моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу 420215
  E monitoring of computer systems by remote access  
  F télésurveillance de systèmes informatiques  
45 U моніторинг охоронної сигналізації 450194
  E monitoring of burglar and security alarms  
  F surveillance des alarmes anti-intrusion  
45 U моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань 450209
  E monitoring intellectual property rights for legal advisory purposes  
  F services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique  
41 U монтування відеострічок 410090
  E videotape editing  
  F montage de bandes vidéo  
39 U морське перевезення 390061
  E marine transport  
  F transports maritimes  
36 U морське страхування 360039
  E marine insurance underwriting  
  F souscription d'assurances maritimes  
37 U мурування кам'яне 370059
  E masonry  
  F maçonnerie  
37 U мурування цегляне 370101
  E bricklaying  
  F pose de briques [maçonnerie]  
16 - 25 з 25 записів