Послуги - С

Кл. Назва послуги Базовий номер
40 U сортування відходів та вторинної сировини [перетворювання] 400116
  E sorting of waste and recyclable material [transformation]  
  F tri de déchets et de matières premières de récupération [transformation]  
40 U спалювання відходів і сміття 400106
  E incineration of waste and trash  
  F incinération d'ordures  
37 U споруджування заводів, фабрик 370052
  E factory construction  
  F construction d'usines  
37 U споруджування і ремонтування складів 370041
  E warehouse construction and repair  
  F installation et réparation d'entrepôts  
37 U споруджування і технічне обслуговування трубопроводів 370063
  E pipeline construction and maintenance  
  F installation et entretien d'oléoducs  
37 U споруджування портів 370074
  E harbour construction  
  F construction de ports  
37 U споруджування* 370029
  E construction*  
  F construction*  
35 U сприяння продажам для інших 350071
  E sales promotion for others  
  F promotion des ventes pour des tiers  
35 U сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій 350141
  E promotion of goods and services through sponsorship of sports events  
  F promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives  
40 U сріблення 400007
  E silver plating  
  F argenture [argentage]  
41 U створювання видовищ 410030
  E production of shows  
  F production de spectacles  
43 U створювання композицій з харчових продуктів 430193
  E food sculpting  
  F sculpture culinaire  
41 U створювання музичних творів 410196
  E production of music  
  F production musicale  
41 U створювання радіо- і телевізійних програм 410026
  E production of radio and television programmes  
  F production d'émissions de radio et de télévision  
35 U створювання рекламних фільмів 350104
  E production of advertising films  
  F production de films publicitaires