Послуги - С

Кл. Назва послуги Базовий номер
42 U створювання та обслуговування вебсайтів для інших 420199
  E creating and maintaining websites for others  
  F création et entretien de sites internet pour des tiers  
42 U створювання та розробляння каталогів інформації на основі вебсайтів для інших [послуги у сфері інформаційних технологій] 420240
  E creating and designing website-based indexes of information for others [information technology services]  
  F création et conception de répertoires d'informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l'information]  
35 U створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини 350137
  E production of teleshopping programmes / production of teleshopping programs  
  F production d'émissions de télé-achat  
41 U створювання фільмів, крім рекламних 410020
  E film production, other than advertising films  
  F production de films autres que films publicitaires  
35 U стенографування 350043
  E shorthand  
  F services de sténographie  
37 U стерилізування медичних інструментів 370141
  E sterilization of medical instruments / sterilisation of medical instruments  
  F stérilisation d'instruments médicaux  
44 U стоматологічні послуги 440113
  E dentistry services  
  F services de dentisterie  
36 U страхування 360012
  E insurance underwriting  
  F souscription d'assurances  
36 U страхування від нещасних випадків 360001
  E accident insurance underwriting  
  F souscription d'assurances contre les accidents  
36 U страхування від пожеж 360034
  E fire insurance underwriting  
  F souscription d'assurances contre l'incendie  
36 U страхування життя 360044
  E life insurance underwriting  
  F souscription d'assurances sur la vie  
36 U страхування здоров'я 360038
  E health insurance underwriting  
  F souscription d'assurances maladie  
40 U стругання матеріалів 400050
  E planing of materials  
  F rabotage de matériaux  
40 U стьобання 400092
  E quilting  
  F matelassage  
41 U субтитрування 410093
  E subtitling  
  F sous-titrage