Клас 10

Лікарські [медичні], зокрема хірургічні та зубничі [стоматологічні], і ветеринарні прилади та інструменти, протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів

Назва товару Базовий номер
U простирадла для хворих на нетримання 100014
E incontinence sheets  
F draps pour incontinents  
U протези волосся 100192
E hair prostheses  
F prothèses capillaires  
U протези грудей 100141
E artificial breasts  
F seins artificiels  
U протези кінцівок 100117
E artificial limbs  
F membres artificiels / prothèses  
U протези очей 100159
E artificial eyes  
F yeux artificiels  
U протези щелеп 100111
E artificial jaws  
F mâchoires artificielles  
U протизаплідні засоби нехімічні 100184
E contraceptives, non-chemical  
F contraceptifs non chimiques  
U протипролежневі подушки 100195
E pads [pouches] for preventing pressure sores on patient bodies  
F coussinets pour empêcher la formation d'escarres  
U пульверизатори [пирскачі] лікарські [медичні] 100109
E sprayers for medical purposes / vaporizers for medical purposes  
F pulvérisateurs à usage médical / vaporisateurs à usage médical  
U пупкові бинти 100121
E umbilical belts  
F ceintures ombilicales  
U радіологічні апарати лікарські [медичні] 100133
E radiological apparatus for medical purposes  
F appareils de radiologie à usage médical  
U реанімаційна апаратура 100135
E resuscitation apparatus  
F appareils de réanimation  
U рентгенівські апарати лікарські [медичні] 100024
E X-ray apparatus for medical purposes  
F appareils à rayons X à usage médical  
U рентгенівські трубки лікарські [медичні] 100136
E X-ray tubes for medical purposes  
F tubes à rayons X à usage médical  
U рентгенограми лікарські [медичні] 100132
E X-ray photographs for medical purposes  
F radiographies à usage médical