Клас 10

Лікарські [медичні], зокрема хірургічні та зубничі [стоматологічні], і ветеринарні прилади та інструменти, протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів

Назва товару Базовий номер
U респіратори для штучного дихання 100138
E respirators for artificial respiration  
F respirateurs pour la respiration artificielle  
U різальні інструменти хірургічні 100065
E cutlery [surgical]  
F coutellerie chirurgicale  
U розширювачі хірургічні [зонди, бужі] 100033
E bougies [surgery]  
F bougies [chirurgie]  
U сечоприймачі [посудини] 100110
E urinals [vessels]  
F urinaux  
U скальпелі 100030
E scalpels  
F scalpels  
U скребачки для язика 100070
E tongue scrapers  
F cure-langue  
U слухові апарати 100005
E hearing aids for the deaf  
F appareils acoustiques pour malentendants  
U слухові трубки [рожки] 100006
E ear trumpets  
F cornets acoustiques  
U слухозахисні пристрої 100124
E hearing protectors  
F appareils pour la protection de l'ouïe  
U соски до годувальних пляшок 100170
E feeding bottle teats  
F tétines de biberons  
U соски-гамівнички для немовлят 100145
E babies' pacifiers [teats] / dummies [teats] for babies / pacifiers for babies / teats  
F sucettes [tétines] / tétines [sucettes]  
U спеціальний одяг для операційних приміщень 100200
E clothing especially for operating rooms  
F vêtements spéciaux pour salles d'opération  
U спірометри лікарські [медичні] 100197
E spirometers [medical apparatus]  
F spiromètres [appareils médicaux]  
U стенти 100223
E stents  
F stents  
U стерильні простирадла хірургічні 100172
E sterile sheets, surgical  
F champs opératoires [draps stériles]