Клас 10

Лікарські [медичні], зокрема хірургічні та зубничі [стоматологічні], і ветеринарні прилади та інструменти; протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів

Назва товару Базовий номер
U витягові пристрої на лікарські [медичні] потреби 100215
E traction apparatus for medical purposes  
F appareils d'extension a usage medical  
U вихолощувальні [кастраційні] щипці 100049
E castrating pincers  
F tenailles a chatrer  
U вібратори гарячого повітря лікарські [медичні] 100012
E hot air vibrators for medical purposes  
F vibrateurs a air chaud a usage medical  
U вібратори до ліжок 100157
E bed vibrators  
F appareils vibratoires pour lits  
U вібромасажери 100158
E vibromassage apparatus  
F vibromasseurs  
U вмістини [чаші, миски, тази] на лікарські [медичні] потреби 100026
E basins for medical purposes  
F bassins a usage medical  
U вмістини для медичних відходів 100216
E containers especially made for medical waste  
F recipients speciaux pour dechets medicaux  
U вставні зуби 100052
E artificial teeth  
F dents artificielles  
U вушні затички [пристрої для захисту вух] 100224
E ear plugs [ear protection devices]  
F bouchons pour les oreilles / bouchons [tampons] pour les oreilles / tampons pour les oreilles  
U вушні пінцети 100071
E ear picks  
F cure-oreilles  
U гальванічні пояси лікарські [медичні] 100023
E galvanic belts for medical purposes  
F bandes galvaniques a usage medical  
U гамівні сорочки 100041
E strait jackets  
F camisoles de force  
U гастроскопи 100093
E gastroscopes  
F gastroscopes  
U гемоцитометри 100095
E haemocytometers / hemocytometers  
F hemocytometres  
U гіпогастричні пояси 100002
E hypogastric belts  
F ceintures hypogastriques  
U гіпсові пов'язки ортопедичні 100206
E plaster bandages for orthopaedic purposes / plaster bandages for orthopedic purposes  
F bandages platres a usage orthopedique / bandes platrees a usage orthopedique  
U голки для голкотерапії 100199
E acupuncture needles  
F aiguilles d'acupuncture  
U голки лікарські [медичні] 100008
E needles for medical purposes  
F aiguilles a usage medical  
U голки шовні хірургічні 100009
E suture needles  
F aiguilles pour sutures  
U гребені від вошей та гнид 100229
E lice combs  
F peignes anti-poux / peignes a poux  
U грижові бандажі 100039
E hernia bandages / trusses  
F bandages herniaires / brayers [bandages herniaires]  
U губки хірургічні 100053
E surgical sponges  
F eponges chirurgicales  
U дефібрилятори 100211
E defibrillators  
F defibrillateurs  
U дзеркала зубничі [стоматологічні] 100078
E mirrors for dentists  
F miroirs pour dentistes  
U дзеркала хірургічні 100118
E mirrors for surgeons  
F miroirs pour chirurgiens