Клас 10

Лікарські [медичні], зокрема хірургічні та зубничі [стоматологічні], і ветеринарні прилади та інструменти, протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів

Назва товару Базовий номер
U вставні зуби 100052
E artificial teeth  
F dents artificielles  
U вушні затички [пристрої для захисту вух] 100224
E ear plugs [ear protection devices]  
F bouchons pour les oreilles / bouchons [tampons] pour les oreilles / tampons pour les oreilles  
U вушні пінцети 100071
E ear picks  
F cure-oreilles  
U гальванічні пояси лікарські [медичні] 100023
E galvanic belts for medical purposes  
F bandes galvaniques à usage médical  
U гамівні сорочки 100041
E strait jackets  
F camisoles de force  
U гастроскопи 100093
E gastroscopes  
F gastroscopes  
U гемоцитометри 100095
E haemocytometers / hemocytometers  
F hémocytomètres  
U гіпогастричні пояси 100002
E hypogastric belts  
F ceintures hypogastriques  
U гіпсові пов'язки ортопедичні 100206
E plaster bandages for orthopaedic purposes / plaster bandages for orthopedic purposes  
F bandages plâtrés à usage orthopédique / bandes plâtrées à usage orthopédique  
U голки для голкотерапії 100199
E acupuncture needles  
F aiguilles d'acupuncture  
U голки лікарські [медичні] 100008
E needles for medical purposes  
F aiguilles à usage médical  
U голки шовні хірургічні 100009
E suture needles  
F aiguilles pour sutures  
U грижові бандажі 100039
E hernia bandages / trusses  
F bandages herniaires / brayers [bandages herniaires]  
U губки хірургічні 100053
E surgical sponges  
F éponges chirurgicales  
U дефібрилятори 100211
E defibrillators  
F défibrillateurs