Клас 10

Лікарські [медичні], зокрема хірургічні та зубничі [стоматологічні], і ветеринарні прилади та інструменти; протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів

Назва товару Базовий номер
U грижові бандажі 100039
E hernia bandages / trusses  
F bandages herniaires / brayers [bandages herniaires]  
U губки хірургічні 100053
E surgical sponges  
F eponges chirurgicales  
U дефібрилятори 100211
E defibrillators  
F defibrillateurs  
U дзеркала зубничі [стоматологічні] 100078
E mirrors for dentists  
F miroirs pour dentistes  
U дзеркала хірургічні 100118
E mirrors for surgeons  
F miroirs pour chirurgiens  
U діагностичні апарати лікарські [медичні] 100201
E diagnostic apparatus for medical purposes  
F appareils pour le diagnostic a usage medical  
U діалізатори 100212
E dialyzers  
F dialyseurs  
U дренажні трубки лікарські [медичні] 100081
E drainage tubes for medical purposes  
F drains a usage medical  
U екрани до лікарських [медичних] рентгенівських апаратів 100083
E radiology screens for medical purposes  
F ecrans radiologiques a usage medical  
U еластичні панчохи проти розширювання вен 100166
E stockings for varices  
F bas pour les varices  
U еластичні панчохи хірургічні 100165
E elastic stockings for surgical purposes / elastic stockings [surgery]  
F bas elastiques [chirurgie]  
U електричні інструменти для голкотерапії 100202
E electric acupuncture instruments  
F instruments electriques pour l'acupuncture  
U електроди на лікарські [медичні] потреби 100174
E electrodes for medical use  
F electrodes a usage medical  
U електрокардіографи 100084
E electrocardiographs  
F electrocardiographes  
U електронагрівні подушки лікарські [медичні] 100050
E heating cushions [pads], electric, for medical purposes / heating cushions, electric, for medical purposes / heating pads, electric, for medical purposes  
F coussins chauffes electriquement a usage medical