Клас 10

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хірургічні, медичні, стоматологічні та ветеринарні апарати та інструменти; протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів; терапевтичні та допоміжні пристрої для людей з обмеженими можливостями; апарати для масажу; апарати та пристрої для догляду за немовлятами; апарати та пристрої для сексуальної активності

Назва товару Базовий номер
U вмістини спеціальні для медичних відходів 100216
E containers especially made for medical waste  
F récipients spéciaux pour déchets médicaux  
U вушні затички [пристрої для захисту вух] 100224
E ear plugs [ear protection devices]  
F bouchons [tampons] pour les oreilles / bouchons pour les oreilles / tampons pour les oreilles  
U вушні пінцети 100071
E ear picks  
F cure-oreilles  
U гальванічні пояси на медичні потреби 100023
E galvanic belts for medical purposes  
F bandes galvaniques à usage médical  
U гамівні сорочки 100041
E strait jackets  
F camisoles de force  
U гастроскопи 100093
E gastroscopes  
F gastroscopes  
U гемоцитометри 100095
E haemocytometers / hemocytometers  
F hémocytomètres  
U гіпогастральні пояси 100002
E hypogastric belts  
F ceintures hypogastriques  
U голки для голкотерапії 100199
E acupuncture needles  
F aiguilles d'acupuncture  
U голки для накладання швів 100009
E suture needles  
F aiguilles pour sutures  
U голки на медичні потреби 100008
E needles for medical purposes  
F aiguilles à usage médical  
U гребені від вошей та гнид 100229
E lice combs  
F peignes à poux / peignes anti-poux  
U грижові бандажі 100039
E trusses / hernia bandages  
F brayers [bandages herniaires] / bandages herniaires  
U губки хірургічні 100053
E surgical sponges  
F éponges chirurgicales  
U дефібрилятори 100211
E defibrillators  
F défibrillateurs