Клас 10

Лікарські [медичні], зокрема хірургічні та зубничі [стоматологічні], і ветеринарні прилади та інструменти, протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів

Назва товару Базовий номер
U зрізальні інструменти для мозолів 100062
E corn knives  
F coupe-cors  
U зубнича [стоматологічна] апаратура та інструменти 100073
E dental apparatus and instruments  
F appareils et instruments dentaires  
U зубні кільця дитячі 100018
E teething rings  
F anneaux pour calmer ou faciliter la dentition  
U зубні протези 100076
E dentures / sets of artificial teeth  
F dentiers  
U інгалятори 100099
E inhalers  
F inhalateurs  
U ін'єктори лікарські [медичні] 100100
E injectors for medical purposes  
F injecteurs à usage médical  
U інкубатори для немовлят 100177
E incubators for babies  
F couveuses pour bébés  
U інкубатори лікарські [медичні] 100067
E incubators for medical purposes  
F couveuses médicales  
U інсуфлятори 100103
E insufflators  
F insufflateurs  
U канюлі 100042
E cannulae  
F canules  
U кардіостимулятори 100203
E heart pacemakers  
F stimulateurs cardiaques  
U катетери 100015
E catheters  
F cathéters  
U кварцові лампи лікарські [медичні] 100130
E quartz lamps for medical purposes  
F lampes à quartz à usage médical  
U кетгут 100035
E catgut  
F catgut  
U клапани до годувальних пляшок 100169
E feeding bottle valves  
F fermetures de biberons