Клас 10

Лікарські [медичні], зокрема хірургічні та зубничі [стоматологічні], і ветеринарні прилади та інструменти; протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів

Назва товару Базовий номер
U електростимулятори мозку 100235
E brain pacemakers  
F stimulateurs cerebraux  
U ендоскопічні відеокамери на медичні потреби 100231
E endoscopy cameras for medical purposes  
F cameras endoscopiques a usage medical  
U затискачі хірургічні 100007
E clips, surgical  
F agrafes chirurgicales  
U захисні засоби від рентгенівського проміння на лікарські [медичні] потреби 100137
E protection devices against X-rays, for medical purposes  
F dispositifs de protection contre les rayons X a usage medical  
U зонди на лікарські [медичні] потреби 100085
E probes for medical purposes  
F sondes a usage medical  
U зрізальні інструменти для мозолів 100062
E corn knives  
F coupe-cors  
U зубнича [стоматологічна] апаратура та інструменти 100073
E dental apparatus and instruments  
F appareils et instruments dentaires  
U зубні кільця дитячі 100018
E teething rings  
F anneaux pour calmer ou faciliter la dentition  
U зубні протези 100076
E dentures / sets of artificial teeth  
F dentiers  
U іграшки для сексуальних утіх 100234
E sex toys  
F jouets sexuels  
U імплантати, що біологічно розкладаються, для фіксації кісток 100237
E biodegradable bone fixation implants  
F implants biodegradables pour fixation osseuse  
U інгалятори 100099
E inhalers  
F inhalateurs  
U ін'єктори лікарські [медичні] 100100
E injectors for medical purposes  
F injecteurs a usage medical  
U інкубатори для немовлят 100177
E incubators for babies  
F couveuses pour bebes  
U інкубатори лікарські [медичні] 100067
E incubators for medical purposes  
F couveuses medicales