Клас 11

Завантажити перелік у текстовому файлі

Апарати та устатковання для освітлювання, нагрівання, охолоджування, виробляння пари, куховарення, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби

181 - 195 з 340 записів
Назва товару Базовий номер
U номери будинків світні 110196
E luminous house numbers  
F numéros de maisons lumineux  
U обігрівальні пластини 110201
E heating plates  
F plaques de chauffage  
U обігрівачі [опалювальні апарати] 110143
E stoves [heating apparatus]  
F poêles [appareils de chauffage]  
U обкурювальні апарати, крім призначених на медичні потреби 110278
E fumigation apparatus, not for medical purposes  
F appareils pour fumigations non à usage médical  
U обладнання для лазень з гарячим повітрям 110017
E hot air bath fittings  
F appareils pour bains d'air chaud  
U одяг електронагрівний 110351
E electrically heated clothing  
F vêtements chauffés électriquement  
U опалювальне водяне устатковання 110076
E heating installations [water] / hot water heating installations  
F installations de chauffage à eau chaude  
U опалювальне устатковання 110073
E heating installations  
F installations de chauffe  
U опалювальне устатковання для транспортних засобів 110081
E heaters for vehicles  
F installations de chauffage pour véhicules  
U опалювальні апарати електричні 110082
E heating apparatus, electric  
F appareils électriques de chauffage  
U опалювальні апарати на твердому, рідкому або газовому паливі 110080
E heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels  
F appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux  
U опалювальні котли 110077
E heating boilers  
F chaudières de chauffage  
U опори для випалювальних печей 110279
E kiln furniture [supports]  
F supports pour le chargement des fours  
U осушувачі повітря 110376
E dehumidifiers  
F déshumidificateurs  
U охолоджувальні баки для печей 110032
E coolers for furnaces / cooling vats for furnaces  
F bacs refroidisseurs pour fours  
181 - 195 з 340 записів