Клас 11

Завантажити перелік у текстовому файлі

Апарати та устатковання для освітлювання, нагрівання, охолоджування, виробляння пари, куховарення, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби

Назва товару Базовий номер
U стерилізатори повітря 110245
E air sterilizers / air sterilisers  
F stérilisateurs d'air  
U стерильні камери [санітарно-технічне устатковання] 110325
E clean chambers [sanitary installations]  
F chambres blanches [installations sanitaires]  
U сушарки для білизни електричні 110316
E laundry dryers, electric / laundry driers, electric  
F sécheurs de linge électriques  
U сушарки для солоду 110191
E malt roasters  
F torréfacteurs à malt  
U сушарки для тютюну 110228
E tobacco roasters  
F torréfacteurs à tabac  
U сушарки для фруктів 110159
E fruit roasters  
F torréfacteurs à fruits  
U сушарки повітряні 110013
E air dryers / air driers  
F sécheurs d'air  
U сушильні апарати 110097
E drying apparatus  
F séchoirs [appareils]  
U сушильні апарати і устатковання 110222
E drying apparatus and installations  
F appareils et installations de séchage  
U таджини електричні 110368
E tajines, electric / tagines, electric  
F tajines électriques  
U теплові насоси 110268
E heat pumps  
F pompes à chaleur  
U теплові пістолети 110340
E heat guns  
F pistolets à air chaud  
U теплообмінники, крім частин машин 110129
E heat exchangers, other than parts of machines  
F échangeurs thermiques autres que parties de machines  
U термопоти електричні 110362
E thermo-pots, electric  
F récipients calorifuges électriques  
U термостатичні клапани [частини теплового устатковання] 110319
E thermostatic valves [parts of heating installations]  
F vannes thermostatiques [parties d'installations de chauffage]