Клас 11

Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби

Назва товару Базовий номер
U преси для тортильї електричні 110338
E tortilla presses, electric  
F presses a tortillas, electriques  
U прилавки-вітрини з підігрівом 110335
E heated display cabinets  
F vitrines chauffantes  
U пристрої автоматичні для транспортування золи 110231
E ash conveyor installations, automatic  
F installations automatiques pour transporter la cendre  
U пристрої для дезінфікування книг 110339
E book sterilization apparatus  
F appareils pour la sterilisation de livres  
U пристрої з парою сухою для обличчя [сауна] 110300
E steam facial apparatus [saunas]  
F vaporisateurs faciaux [saunas]  
U прожектори [сигнальні вогні, факели] 110202
E flashlights [torches] / searchlights / torches for lighting  
F torches pour l'eclairage  
U прокладки до водогінних кранів 110219
E washers for water taps  
F rondelles de robinets d'eau  
U протибризкові насадки на крани 110055
E anti-splash tap nozzles  
F brise-jet  
U протизасліпові пристрої до автомобілів [лампові обладунки] 110030
E anti-dazzle devices for automobiles [lamp fittings]  
F dispositifs antieblouissants pour automobiles [garnitures de lampes]  
U протизасліпові пристрої до транспортних засобів [лампові обладунки] 110249
E anti-dazzle devices for vehicles [lamp fittings] / anti-glare devices for vehicles [lamp fittings]  
F dispositifs antieblouissants pour vehicules [garnitures de lampes]  
U протиобмерзники до транспортних засобів 110112
E defrosters for vehicles  
F degivreurs pour vehicules  
U радіатори [обігрівальні] 110198
E radiators [heating]  
F radiateurs [chauffage]  
U радіатори електричні 110137
E radiators, electric  
F radiateurs electriques  
U радіатори центрального опалювання 110083
E central heating radiators  
F radiateurs de chauffage central  
U раковини [водогінні] 110299
E sinks  
F eviers  
U рафінувальні дистиляційні колони 110208
E refining towers for distillation  
F tours de raffinage pour la distillation  
U регенератори тепла 110069
E heat regenerators  
F recuperateurs de chaleur  
U регулівні і запобіжні пристрої до водогінного устатковання 110241
E regulating and safety accessories for water apparatus  
F accessoires de reglage et de surete pour appareils a eau  
U регулівні і запобіжні пристрої до газопроводів 110240
E regulating and safety accessories for gas pipes  
F accessoires de reglage et de surete pour conduites de gaz  
U регулівні пристрої до водяного або газового устатковання та трубопроводів 110216
E regulating accessories for water or gas apparatus and pipes  
F accessoires de reglage pour appareils a eau ou a gaz et pour conduites d'eau ou de gaz  
U регулівні та запобіжні пристрої до газового устатковання 110259
E regulating and safety accessories for gas apparatus  
F accessoires de reglage et de surete pour appareils a gaz  
U регулятори тяги [опалювання] 110215
E dampers [heating]  
F registres de tirage [chauffage] / regulateurs de tirage [chauffage]  
U рефрижератори / холодильники 110274
E refrigerators  
F refrigerateurs  
U розжарювальні пальники 110043
E incandescent burners  
F becs a incandescence  
U розподілювачі дезінфікувальних засобів для туалетів 110114
E disinfectant dispensers for toilets / disinfectant distributors for toilets  
F distributeurs de desinfectants pour toilettes  
U розширні посудини до устатковання центрального опалювання 110313
E expansion tanks for central heating installations  
F vases d'expansion pour installations de chauffage central  
U санітарно-технічні апарати і устатковання 110221
E sanitary apparatus and installations  
F appareils et installations sanitaires  
U світиві номери будинків 110196
E luminous house numbers  
F numeros de maisons lumineux  
U світильники [лампи] 110040
E lamps  
F lampes d'eclairage  
U світильні апарати до транспортних засобів 110229
E lighting apparatus for vehicles  
F appareils d'eclairage pour vehicules  
U світильні апарати і устатковання 110130
E lighting apparatus and installations  
F appareils et installations d'eclairage  
U світильні лампи 110021
E light bulbs  
F ampoules d'eclairage  
U світильні лампи електричні 110022
E light bulbs, electric  
F ampoules electriques  
U світильні системи до повітряних транспортних засобів 110007
E lighting installations for air vehicles  
F installations d'eclairage pour vehicules aeriens  
U світлорозсіювачі 110118
E light diffusers  
F diffuseurs [eclairage]  
U сидячі ванни 110035
E bath tubs for sitz baths  
F baignoires pour bains de siege  
U скороварки [автоклави] електричні 110254
E autoclaves [electric pressure cookers] / pressure cookers [autoclaves], electric  
F marmites autoclaves electriques  
U скороварки електричні 110029
E pressure cooking saucepans, electric  
F autocuiseurs electriques / casseroles a pression [autocuiseurs] electriques  
U сміттєспалювачі 110173
E incinerators  
F incinerateurs  
U сонячні печі 110270
E solar furnaces  
F fours solaires  
U сонячні термальні колектори [нагрівання] 110269
E solar thermal collectors [heating]  
F capteurs solaires a conversion thermique [chauffage] / collecteurs solaires a conversion thermique [chauffage]  
U спиртові пальники 110247
E alcohol burners  
F becs a alcool / bruleurs a alcool  
U стерилізатори 110226
E sterilizers  
F sterilisateurs  
U стерилізатори для води 110128
E water sterilizers  
F sterilisateurs d'eau  
U стерильні камери [санітарне устатковання] 110325
E clean chambers [sanitary installations]  
F chambres blanches [installations sanitaires]  
U сушарки 110097
E drying apparatus  
F sechoirs [appareils]  
U сушарки [десикатори] 110117
E desiccating apparatus  
F appareils de dessiccation  
U сушарки для волосся 110095
E hair driers / hair driers [dryers] / hair dryers  
F seche-cheveux  
U сушарки для кормів 110141
E drying apparatus for fodder and forage / forage drying apparatus  
F appareils pour etuver le fourrage  
U сушарки для тютюну 110228
E tobacco roasters  
F torrefacteurs a tabac  
U сушарки для фруктів 110159
E fruit roasters  
F torrefacteurs a fruits  
U сушарки електричні для пралень 110316
E laundry dryers, electric  
F secheurs de linge electriques  
U сушильні апарати і устатковання 110222
E drying apparatus and installations  
F appareils et installations de sechage  
U теплові насоси [помпи] 110268
E heat pumps  
F pompes a chaleur  
U теплообмінники, крім деталей машин 110129
E heat exchangers, not parts of machines  
F echangeurs thermiques  
U термостатичні клапани [частини теплового устатковання] 110319
E thermostatic valves [parts of heating installations]  
F vannes thermostatiques [parties d'installations de chauffage]  
U тертьові запальники до газу 110018
E friction lighters for igniting gas  
F briquets pour l'allumage du gaz  
U тостери 110171
E bread toasters / toasters  
F grille-pain / toasteurs  
U тримачі до абажурів 110238
E lampshade holders  
F porte-abat-jour  
U труби опалювальних котлів 110078
E boiler pipes [tubes] for heating installations  
F tubes de chaudieres de chauffage  
U труби, трубопроводи для санітарно-технічних систем 110103
E pipes [parts of sanitary installations] / water-pipes for sanitary installations  
F conduits [parties d'installations sanitaires]  
U трубки світиві [люмінесцентні] 110189
E luminous tubes for lighting  
F tubes lumineux pour l'eclairage  
U туалети [водоспускові] 110105
E toilets [water-closets] / water closets  
F toilettes [W.-C.]  
U туалети перемісні 110064
E toilets, portable  
F cabinets d'aisances transportables  
U туалетні сідала [предмети для сидіння] 110236
E toilet seats  
F sieges de toilettes [W.-C.]  
U ультрафіолетові лампи, крім лікарських [медичних] 110180
E ultraviolet ray lamps, not for medical purposes  
F lampes a rayons ultraviolets non a usage medical  
U умивальники 110186
E wash-hand basins [parts of sanitary installations] / wash-hand bowls [parts of sanitary installations]  
F lavabos  
U унітази до туалетів 110235
E toilet bowls  
F cuvettes de toilettes [W.-C.]  
U устатковання для виробляння пари 110232
E steam generating installations  
F installations de production de vapeur  
U устатковання для кондиціювання повітря 110014
E air conditioning installations / installations for conditioning air  
F installations de climatisation / installations de conditionnement d'air  
U устатковання для обробляння ядерного палива і сповільнювачів ядерних реакцій 110193
E installations for processing nuclear fuel and nuclear moderating material / processing installations for fuel and nuclear moderating material  
F installations pour le traitement de combustibles et moderateurs nucleaires / installations pour le traitement de moderateurs nucleaires et combustibles  
U устатковання для охолоджування повітря 110010
E air cooling apparatus  
F dispositifs pour le refroidissement de l'air  
U устатковання для проціджування [фільтрування] повітря 110015
E air filtering installations  
F installations de filtrage d'air  
U устатковання для стерилізування повітря 110245
E air sterilisers  
F sterilisateurs d'air  
U устатковання для сушіння повітря 110013
E air driers / air driers [dryers] / air dryers  
F secheurs d'air  
U устатковання для хлорування води басейнів для плавання 110318
E swimming pool chlorinating apparatus  
F appareils de chloration pour piscines  
U устатковання до саун 110297
E sauna bath installations  
F installations de sauna  
U устатковання санітарно-технічне для ванн 110039
E bath installations / bath plumbing fixtures  
F installations de bain  
U факельні труби для використання у нафтовій промисловості 110059
E flare stacks for use in the oil industry  
F torcheres pour l'industrie petroliere  
U фари до автомобілів 110031
E headlights for automobiles  
F phares pour automobiles  
U фари до транспортних засобів 110200
E vehicle headlights  
F phares de vehicules  
U фасонне футеровання до печей 110151
E fittings, shaped, for furnaces / fittings, shaped, for ovens / shaped fittings for furnaces / shaped fittings for ovens  
F garnitures faconnees de fourneaux / garnitures faconnees de fours  
U фільтри [цідила] для кондиціювання повітря 110011
E filters for air conditioning  
F filtres a air pour la climatisation  
U фільтри [цідила] для питної води 110147
E filters for drinking water  
F filtres pour l'eau potable  
U фітинги [обладунки] до ванн 110037
E bath fittings  
F appareils pour bains  
U фітинги [обладунки] до гарячих повітряних ванн 110017
E hot air bath fittings  
F appareils pour bains d'air chaud  
U фонтани 110126
E fountains  
F fontaines  
U фритюрниці 110266
E deep fryers, electric  
F friteuses electriques  
U харчові витяжники кухонні 110314
E extractor hoods for kitchens  
F hottes aspirantes de cuisine  
U хлібопекарське устатковання 110329
E bread baking machines  
F machines pour cuire du pain  
U хлібопекарські машини 110332
E bread-making machines  
F machines a pain  
U хлібопекарські печі 110053
E bakers' ovens  
F fours de boulangerie  
U холодильне устатковання для води 110125
E cooling installations for water  
F installations pour le refroidissement de l'eau  
U холодильне устатковання для рідин 110188
E cooling installations for liquids  
F refroidisseurs de liquides [installations]  
U холодильне устатковання для тютюну 110227
E cooling installations for tobacco  
F installations pour le refroidissement du tabac  
U холодильне устатковання і машини 110209
E cooling installations and machines  
F installations et machines a rafraichir  
U холодильні апарати для молока 110177
E milk cooling installations  
F installations pour le refroidissement du lait  
U холодильні апарати для напоїв 110119
E beverage cooling apparatus  
F appareils pour le refroidissement de boissons  
U холодильні апарати і машини 110155
E refrigerating apparatus and machines  
F appareils et machines frigorifiques  
U холодильні вмістища 110157
E refrigerating containers  
F recipients frigorifiques