Клас 11

Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби

Назва товару Базовий номер
U вентилятори електричні особисті 110315
E electric fans for personal use  
F ventilateurs electriques a usage personnel  
U вентиляційне [кондиціювальне] устатковання до транспортних засобів 110234
E ventilation [air-conditioning] installations for vehicles  
F installations de ventilation [climatisation] pour vehicules  
U вентиляційне [кондиціювальне] устатковання і апарати 110233
E ventilation [air-conditioning] installations and apparatus  
F appareils de ventilation [climatisation]  
U вибухобезпечні лампи 110182
E safety lamps  
F lampes de surete  
U випалювальні печі / сушильні печі 110048
E kilns  
F cuiseurs  
U випарники 110142
E evaporators  
F evaporateurs  
U витягові ковпаки 110006
E ventilation hoods  
F hottes d'aeration  
U витягові ковпаки, шафи лабораторні 110244
E ventilation hoods for laboratories  
F hottes d'aeration pour laboratoires  
U відбивачі [рефлектори] до транспортних засобів 110212
E vehicle reflectors  
F reflecteurs pour vehicules  
U вмістища на воду під тиском 110127
E pressure water tanks  
F reservoirs d'eau sous pression  
U водовирувальні апарати 110320
E whirlpool-jet apparatus  
F appareils pour faire des remous dans l'eau  
U водогінне устатковання 110104
E water conduits installations  
F installations de conduites d'eau  
U водогрійні апарати 110211
E water heaters [apparatus]  
F rechauffeurs d'eau [appareils]  
U водозабиральне устатковання 110276
E water intake apparatus  
F appareils de prise d'eau  
U водом'якшівні апарати і устатковання 110243
E water softening apparatus and installations  
F appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau