Клас 11

Завантажити перелік у текстовому файлі

Апарати та устатковання для освітлювання, нагрівання, охолоджування, виробляння пари, куховарення, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби

Назва товару Базовий номер
U апарати сушильні для тіла 110403
E full-body drying apparatus  
F séchoirs corporels  
U апарати та устатковання для освітлювання 110130
E lighting apparatus and installations  
F appareils et installations d'éclairage  
U апарати та устатковання для підігрівання підлоги 110371
E underfloor heating apparatus and installations  
F planchers chauffants  
U апарати та устатковання куховарські 110109
E cooking apparatus and installations  
F appareils et installations de cuisson  
U апарати ферментаційні на промислові потреби 110391
E fermentation apparatus for industrial purposes  
F appareils de fermentation à usage industriel  
U апарати фільтрувальні для акваріумів 110307
E aquarium filtration apparatus  
F appareils de filtration pour aquariums  
U апаратура для гідромасажних ванн 110334
E hydromassage bath apparatus  
F appareils pour bains d'hydromassage  
U ацетиленові генератори 110004
E acetylene generators  
F générateurs d'acétylène  
U ацетиленові лампи 110005
E acetylene flares  
F phares à acétylène  
U ацетиленові пальники 110003
E acetylene burners  
F becs à acétylène / brûleurs à acétylène  
U бактерицидні лампи для очищання повітря 110166
E germicidal lamps for purifying air  
F lampes germicides pour la purification de l'air  
U барбекю [устатковання] 110265
E barbecues  
F barbecues  
U біде 110046
E bidets  
F bidets  
U біореактори для використання при перероблянні відходів 110397
E bioreactors for use in the treatment of waste  
F bioréacteurs pour le traitement des déchets  
U біореактори для очищання стічних вод 110390
E bioreactors for use in the treatment of wastewater  
F bioréacteurs pour le traitement des eaux usées  
U блоки фільтрувальні мембранні для пристроїв для очищання води 110379
E membrane filtration units for water treatment apparatus  
F unités de filtration membranaire pour appareils de traitement d'eau  
U бойлери для пралень / пральні котли 110063
E laundry room boilers / washing coppers  
F chaudières de buanderie  
U ванни 110033
E bath tubs  
F baignoires  
U ванни на мінеральну воду [посудини] 110291
E spa baths [vessels]  
F bains à remous  
U варильні поверхні електричні 110354
E electric cooktops  
F plaques de cuisson électriques  
U вафельниці електричні 110258
E waffle irons, electric  
F gaufriers électriques / fers à bricelets électriques / fers à pâtisserie électriques  
U велосипедні ліхтарі 110045
E bicycle lights  
F feux pour bicyclettes  
U вентилятори [кондиціонування повітря] 110065
E fans [air-conditioning]  
F ventilateurs [climatisation]  
U вентилятори [частини кондиціонувального устатковання] 110225
E fans [parts of air-conditioning installations]  
F souffleries [parties d'installations de climatisation]  
U вентилятори для особистого використання електричні 110315
E electric fans for personal use  
F ventilateurs électriques à usage personnel