Клас 11

Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби

Назва товару Базовий номер
U водонагрівачі 110052
E water heaters  
F bouilleurs / chauffe-eau  
U водоочищальне устатковання 110123
E water purification installations  
F installations pour la purification de l'eau  
U водоочищальні апарати і машини 110206
E water purifying apparatus and machines  
F appareils et machines pour la purification de l'eau  
U водопостачальне устатковання 110252
E water supply installations  
F installations pour l'approvisionnement d'eau  
U водорозподільче устатковання 110096
E water distribution installations  
F installations de distribution d'eau  
U водоспускальні бачки [до туалетів] 110075
E flushing tanks  
F reservoirs de chasses d'eau  
U водоспускне устатковання до туалетів [водоспуски] 110272
E flushing apparatus / water flushing installations  
F chasses d'eau  
U водоцідильні [водофільтрувальні] апарати 110124
E water filtering apparatus  
F appareils a filtrer l'eau  
U вугільні електроди до дугових ламп 110072
E carbon for arc lamps  
F charbon pour lampes a arc  
U газові запальники 110019
E gas lighters  
F allume-gaz / allumeurs de gaz  
U газові котли 110162
E gas boilers  
F chaudieres a gaz  
U газові пальники 110161
E gas burners  
F becs de gaz / bruleurs a gaz  
U газоконденсатори, крім деталей машин 110294
E gas condensers, other than parts of machines  
F condenseurs de gaz autres que parties de machines  
U газонаповнені лампи 110163
E gas lamps  
F lampes a gaz  
U газоочисники [частини газового устатковання] / скрубери [частини газового устатковання] 110160
E gas scrubbers [parts of gas installations] / scrubbers [parts of gas installations]  
F laveurs de gaz [parties d'installations a gaz]