Клас 11

Завантажити перелік у текстовому файлі

Апарати та устатковання для освітлювання, нагрівання, охолоджування, виробляння пари, куховарення, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби

Назва товару Базовий номер
U пальники рідкого палива 110199
E oil burners  
F brûleurs à huile  
U пароварки електричні 110337
E food steamers, electric  
F cuiseurs à vapeur électriques  
U парові котли, крім частин машин 110047
E boilers, other than parts of machines  
F chaudières autres que parties de machines  
U парогенератори, крім частин машин 110165
E steam boilers, other than parts of machines  
F générateurs de vapeur autres que parties de machines  
U пастеризатори 110178
E pasteurisers  
F pasteurisateurs  
U патрони для електричних ламп 110122
E sockets for electric lights  
F douilles de lampes électriques  
U перемісні кабіни для турецьких лазень 110036
E Turkish bath cabinets, portable  
F cabines transportables pour bains turcs  
U перколятори кавові електричні 110261
E coffee percolators, electric  
F percolateurs à café électriques  
U печі для хлібопекарень 110053
E bakers' ovens  
F fours de boulangerie  
U печі стоматологічні 110311
E dental ovens  
F fours dentaires  
U печі, крім призначених для лабораторного використання 110150
E furnaces, other than for laboratory use / ovens, other than for laboratory use  
F fours à l'exception des fours de laboratoires / fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires  
U підводні світильники 110322
E diving lights  
F projecteurs de plongée  
U підігрівачі тарілок 110089
E plate warmers  
F chauffe-plats  
U пісуари, що є санітарно-технічними пристосованнями 110301
E urinals being sanitary fixtures  
F urinoirs  
U плафони на лампи 110169
E lamp globes / globes for lamps  
F globes de lampes  
U подушки електронагрівні, крім призначених на медичні потреби 110296
E heating cushions, electric, not for medical purposes / heating pads, electric, not for medical purposes  
F coussins chauffés électriquement, non à usage médical  
U поливальне устатковання автоматичне 110001
E watering installations, automatic  
F installations automatiques d'abreuvage  
U поливальні машини на сільськогосподарські потреби 110327
E watering machines for agricultural purposes  
F machines d'irrigation pour l'agriculture  
U полімеризаційне устатковання 110203
E polymerisation installations  
F installations de polymérisation  
U преси для тортильї електричні 110338
E tortilla presses, electric  
F presses à tortillas, électriques  
U прилавки-вітрини з підігрівом 110335
E heated display cabinets  
F vitrines chauffantes  
U прилади і устатковання для охолоджування 110214
E cooling appliances and installations  
F appareils et installations de refroidissement  
U пристрої для готування їжі за технологією су-від електричні 110348
E sous-vide cookers, electric  
F cuiseurs sous-vide électriques  
U пристрої для готування кускусу електричні 110366
E couscous cookers, electric  
F couscoussiers électriques  
U пристрої для готування шоколадного фондю електричні 110341
E chocolate fountains, electric  
F fontaines à chocolat électriques  
U пристрої для зігрівання рук з USB-живленням 110364
E USB-powered hand warmers  
F chauffe-mains alimentés par USB  
U пристрої для кондиціонування повітря 110099
E air-conditioning apparatus  
F appareils de climatisation  
U пристрої для нагрівання клею 110100
E glue-heating appliances  
F appareils à chauffer la colle  
U пристрої для обертання рожнів 110056
E roasting jacks  
F tournebroches  
U пристрої для підігрівання чашок з USB-живленням 110365
E USB-powered cup heaters  
F chauffe-tasses alimentés par USB  
U прожектори 110202
E searchlights  
F projecteurs d'éclairage  
U прокладки для водогінних кранів 110219
E washers for water taps / washers for water faucets  
F rondelles de robinets d'eau  
U протибризкові насадки на крани 110055
E anti-splash tap nozzles  
F brise-jet  
U радіатори [обігрівальні] 110198
E radiators [heating]  
F radiateurs [chauffage]  
U радіатори електричні 110137
E radiators, electric  
F radiateurs électriques  
U радіатори центрального опалення 110083
E central heating radiators  
F radiateurs de chauffage central  
U раковини [водогінні] 110299
E sinks  
F éviers  
U рафінувальні дистиляційні колони 110208
E refining towers for distillation  
F tours de raffinage pour la distillation  
U регенератори тепла 110069
E heat regenerators  
F récupérateurs de chaleur  
U регулювальні пристрої для водяних або газових апаратів та труб 110216
E regulating accessories for water or gas apparatus and pipes  
F accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz  
U регулювальні та запобіжні пристрої для водогінних апаратів 110241
E regulating and safety accessories for water apparatus  
F accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau  
U регулювальні та запобіжні пристрої для газових апаратів 110259
E regulating and safety accessories for gas apparatus  
F accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz  
U регулювальні та запобіжні пристрої для газопроводів 110240
E regulating and safety accessories for gas pipes  
F accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz  
U регулятори тяги [опалювання] 110215
E dampers [heating]  
F registres de tirage [chauffage] / régulateurs de tirage [chauffage]  
U рефлектори для ламп 110183
E lamp reflectors  
F réflecteurs de lampes  
U рефлектори для транспортних засобів 110212
E vehicle reflectors  
F réflecteurs pour véhicules  
U рефрижератори / холодильники 110274
E refrigerators  
F réfrigérateurs  
U рожни для гриль-жаровень 110057
E roasting spits  
F broches de rôtisserie  
U розжарювальні пальники 110043
E incandescent burners  
F becs à incandescence  
U розширні посудини для систем центрального опалення 110313
E expansion tanks for central heating installations  
F vases d'expansion pour installations de chauffage central