Клас 11

Завантажити перелік у текстовому файлі

Апарати та устатковання для освітлювання, нагрівання, охолоджування, виробляння пари, куховарення, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби

91 - 105 з 366 записів
Назва товару Базовий номер
U вугільні електроди для дугових ламп 110072
E carbon for arc lamps  
F charbon pour lampes à arc  
U газові конденсатори, крім частин машин 110294
E gas condensers, other than parts of machines  
F condenseurs de gaz autres que parties de machines  
U газові котли 110162
E gas boilers  
F chaudières à gaz  
U газові пальники 110161
E gas burners  
F becs de gaz / brûleurs à gaz  
U газонаповнені лампи 110163
E gas lamps  
F lampes à gaz  
U газоочисники [частини газового устатковання] / скрубери [частини газового устатковання] 110160
E gas scrubbers [parts of gas installations] / scrubbers [parts of gas installations]  
F laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]  
U гармати снігові / генератори снігу 110395
E snow-making machines / snow cannons  
F machines à neige / canons à neige  
U генератори мікробульбашок води для ванн 110349
E microbubble generators for baths  
F générateurs de microbulles pour bains  
U гідранти 110049
E hydrants  
F bouches à eau  
U гірлянди з ліхтариків святкові 110344
E fairy lights for festive decoration / string lights for festive decoration  
F guirlandes lumineuses pour décoration de fête  
U ґноти, пристосовані для гасових плит 110353
E wicks adapted for oil stoves  
F mèches conçues pour des poêles à pétrole  
U горна 110153
E hearths  
F foyers  
U горщики куховарські електричні 110387
E cooking pots, electric  
F marmites électriques  
U грилі 110220
E rotisseries  
F rôtissoires  
U грілки 110302
E hot water bottles  
F bouillottes  
91 - 105 з 366 записів