Клас 12

Транспортні засоби; засоби переміщування по землі, по воді, повітрям

Назва товару Базовий номер
U драги [землечерпалки] [судна] 120105
E dredgers [boats]  
F dragueurs [bateaux]  
U дрезини 120106
E hand cars / trolleys*  
F draisines  
U дрони військового призначення 120273
E military drones  
F drones militaires  
U дрони цивільного призначення 120275
E civilian drones  
F drones civils  
U електродвигуни до наземних транспортних засобів 120109
E motors, electric, for land vehicles  
F moteurs electriques pour vehicules terrestres  
U залізничні зчепи 120002
E railway couplings  
F attelages de chemins de fer / attelages de chemins de fer ou de wagons / attelages de wagons  
U заслони від сонця до автомобілів 120245
E sun-blinds adapted for automobiles  
F pare-soleil [stores] pour automobiles / stores [pare-soleil] pour automobiles  
U звукові попереджальні пристрої для велосипедів 120098
E audible warning systems for bicycles  
F avertisseurs sonores pour bicyclettes  
U звукові сигнали до транспортних засобів 120212
E horns for vehicles  
F avertisseurs sonores pour vehicules / cornets avertisseurs pour vehicules  
U знаряддя для лагодження надувних камер 120008
E repair outfits for inner tubes  
F trousses pour la reparation des chambres a air  
U зчепи до причепів 120017
E trailer hitches for vehicles  
F attelages de remorques pour vehicules  
U зчеплення до наземних транспортних засобів 120003
E couplings for land vehicles  
F accouplements pour vehicules terrestres  
U ілюмінатори 120133
E portholes  
F hublots  
U кабіни до підвісних канатних доріг 120051
E cars for cable transport installations  
F cabines pour installations de transport par cables  
U камери для велосипедних шин 120214
E inner tubes for bicycle tires / inner tubes for bicycle tyres  
F chambres a air pour pneus de bicyclette  
U камери до надувних шин 120007
E inner tubes for pneumatic tires [tyres]  
F chambres a air pour pneumatiques  
U канатні [підвісні] дороги з одномісними кріслами 120180
E chairlifts  
F telesieges  
U каное 120274
E canoes  
F canoes  
U капоти двигунів до наземних транспортних засобів 120054
E hoods for vehicle engines  
F capots de moteurs pour vehicules  
U картери до наземних транспортних засобів, крім двигунових 120058
E crankcases for land vehicle components, other than for engines  
F carters pour organes de vehicules terrestres autres que pour moteurs  
U керма [рулі, стерна] 120070
E rudders  
F gouvernails  
U кермові колеса до транспортних засобів 120230
E steering wheels for vehicles  
F volants pour vehicules  
U клапани до шин транспортних засобів 120032
E valves for vehicle tires [tyres]  
F valves de bandages pour vehicules  
U кнехти суднові [морські] / кріпильні планки [морські] 120179
E cleats [nautical]  
F taquets [marine]  
U ковпаки маточин коліс 120124
E hub caps  
F enjoliveurs  
U колеса вільноходові до наземних транспортних засобів 120148
E freewheels for land vehicles  
F roues libres pour vehicules terrestres  
U колеса до рудникових візків 120043
E mine cart wheels  
F roues de bennes  
U колеса до транспортних засобів 120053
E vehicle wheels  
F roues de vehicules  
U коліщата до візків [транспортних засобів] 120250
E casters for trolleys [vehicles] [carts (Am.)]  
F roulettes pour chariots [vehicules]  
U коляски до мотоциклів 120176
E side cars  
F sidecars  
U коляски-люльки для немовлят 120289
E baby carriages / prams  
F landaus  
U кораблі [судна морські] 120150
E ships  
F navires  
U коробки передавальні до наземних транспортних засобів 120217
E gear boxes for land vehicles  
F boites de vitesses pour vehicules terrestres  
U корпуси суден 120035
E ships' hulls  
F coques de bateaux / coques de navires  
U космічні кораблі, апарати 120117
E space vehicles  
F vehicules spatiaux  
U кранці до суден 120252
E fenders for ships  
F defenses pour bateaux [pare-battage]  
U крісла до транспортних засобів 120177
E vehicle seats  
F sieges de vehicules  
U кузови до транспортних засобів 120222
E bodies for vehicles  
F carrosseries  
U лазаретні фургони 120052
E caissons [vehicles]  
F caissons [vehicules]  
U ланки гусеничні до транспортних засобів [роликові, тракторні] 120074
E treads for vehicles [roller belts] / treads for vehicles [tractor type]  
F chenilles pour vehicules  
U латки клейкі гумові для лагодження надувних камер 120194
E adhesive rubber patches for repairing inner tubes  
F rondelles adhesives de caoutchouc pour la reparation des chambres a air  
U ливарні візки 120067
E casting carriages / casting cars / ladle carriages / ladle cars  
F chariots de coulee  
U лижні багажники автомобільні 120161
E ski carriers for cars  
F porte-skis pour automobiles  
U личковання внутрішнє для транспортних засобів 120195
E upholstery for vehicles  
F garnitures interieures de vehicules [capitonnage]  
U літаки-амфібії 120012
E amphibious airplanes  
F avions amphibies  
U літальні апарати 120184
E aircraft  
F aeronefs  
U локомотиви 120138
E locomotives  
F locomotives  
U маточини для велосипедних коліс 120091
E hubs for bicycle wheels  
F moyeux pour roues de bicyclette  
U маточини для коліс транспортних засобів 120060
E hubs for vehicle wheels / vehicle wheel hubs  
F moyeux de roues de vehicules  
U монтажні опори двигуна для наземних транспортних засобів 120272
E engine mounts for land vehicles  
F batis de moteurs pour vehicules terrestres  
U мопеди 120196
E mopeds  
F velomoteurs  
U моторолери 120280
E motor scooters  
F scooters  
U мотоциклетні відкидні підніжки 120097
E motorcycle kickstands  
F bequilles de motocycle  
U мотоциклетні двигуни 120286
E motorcycle engines  
F moteurs de motocycle  
U мотоциклетні керма 120285
E motorcycle handlebars  
F guidons de motocycle  
U мотоциклетні ланцюги 120283
E motorcycle chains  
F chaines de motocycle  
U мотоциклетні рами 120284
E motorcycle frames  
F cadres de motocycle  
U мотоциклетні сідла 120175
E motorcycle saddles  
F selles de motocycle  
U мотоцикли 120147
E motorcycles  
F motocycles / motocyclettes  
U муфти до колісних спиць 120169
E spoke clips for wheels  
F tendeurs de rayons de roues  
U муфти зчеплювання до наземних транспортних засобів 120111
E clutches for land vehicles  
F embrayages pour vehicules terrestres  
U накривки паливних баків до транспортних засобів 120241
E caps for vehicle petrol [gas] tanks  
F bouchons pour reservoirs a essence de vehicules  
U насоси для велосипедних шин 120093
E pumps for bicycle tires / pumps for bicycle tyres  
F pompes pour pneus de bicyclette  
U ножні сани 120253
E kick sledges  
F traineaux a pied  
U ободи велосипедних коліс 120088
E bicycle wheel rims / rims for bicycle wheels  
F jantes pour roues de bicyclette  
U ободи коліс транспортних засобів 120174
E rims for vehicle wheels / vehicle wheel rims  
F jantes de roues de vehicules  
U одчіплювальні пристрої до суден 120038
E disengaging gear for boats  
F dispositifs pour degager les bateaux  
U омнібуси 120152
E omnibuses  
F omnibus  
U осі транспортних засобів 120119
E axles for vehicles  
F essieux  
U осьові шийки 120120
E axle journals  
F fusees d'essieux  
U очисники вітрового [переднього] скла 120121
E windscreen wipers / windshield wipers  
F essuie-glace  
U очисники фар 120262
E headlight wipers  
F essuie-glace pour phares  
U парашути 120113
E parachutes  
F parachutes  
U пасажирські вагони залізничні 120140
E carriages [railways]  
F wagons  
U паски безпеки до крісел транспортних засобів 120059
E safety belts for vehicle seats  
F ceintures de securite pour sieges de vehicules  
U передавальні вали до наземних транспортних засобів 120246
E transmission shafts for land vehicles  
F arbres de transmission pour vehicules terrestres  
U передавальні зубчасті механізми до наземних транспортних засобів 120103
E gearing for land vehicles  
F engrenages pour vehicules terrestres  
U передавальні ланцюги до наземних транспортних засобів 120226
E transmission chains for land vehicles  
F chaines motrices pour vehicules terrestres  
U перекидачі [частини вагонів та вагонеток] 120201
E tipping apparatus, parts of trucks and waggons  
F culbuteurs de wagons [parties de wagons]  
U перекидні візки 120183
E tilting-carts  
F tombereaux  
U перекидні кузови вантажних автомобілів 120042
E tipping bodies for lorries [trucks]  
F bennes de camions  
U підвіски пружинні [ресори] до транспортних засобів 120171
E vehicle suspension springs  
F ressorts de suspension pour vehicules  
U підвісні транспортери 120004
E aerial conveyors  
F transporteurs aeriens  
U підголівники до крісел транспортних засобів 120015
E head-rests for vehicle seats  
F appuie-tete pour sieges de vehicules  
U підіймальні механізми кузовів [частини наземних транспортних засобів] 120243
E elevating tailgates (Am.) [parts of land vehicles] / power tailgates (Am.) [parts of land vehicles] / tailboard lifts [parts of land vehicles]  
F hayons elevateurs [parties de vehicules terrestres]  
U підіймачі для лижників 120170
E ski lifts  
F remonte-pentes  
U пневматичні шини 120157
E pneumatic tires / pneumatic tyres  
F pneus  
U повітряні насоси [помпи] [приладдя до транспортних засобів] 120009
E air pumps [vehicle accessories]  
F pompes a air [accessoires de vehicules]  
U повітряні подушки [засоби безпеки для автомобілів] 120247
E air bags [safety devices for automobiles]  
F coussins d'air gonflants [dispositifs de securite pour automobiles]  
U повітряні транспортні засоби 120005
E air vehicles  
F vehicules aeriens  
U покажчики повертання велосипедні 120045
E direction indicators for bicycles  
F indicateurs de direction pour bicyclettes  
U покажчики повертання до транспортних засобів 120228
E direction signals for vehicles / turn signals for vehicles  
F indicateurs de direction pour vehicules  
U поливальні автомашини 120016
E sprinkling trucks  
F arroseuses [vehicules]  
U понтони 120159
E pontoons  
F pontons  
U попільниці автомобільні 120282
E ashtrays for automobiles  
F cendriers pour automobiles  
U пороми [судна] 120028
E ferry boats  
F bacs [bateaux]  
U похилі спуски до суден 120039
E inclined ways for boats  
F plans inclines pour bateaux  
U прив'язі безпеки до крісел транспортних засобів 120244
E security harness for vehicle seats  
F harnais de securite pour sieges de vehicules  
U прикурювачі автомобільні 120266
E cigar lighters for automobiles  
F allume-cigares pour automobiles  
U протигрязьовики [щитки протигрязьові] 120049
E mudguards  
F garde-boue / pare-boue