Клас 12

Транспортні засоби; засоби переміщування по землі, по воді, повітрям

Назва товару Базовий номер
U ілюмінатори 120133
E portholes  
F hublots  
U кабіни до підвісних канатних доріг 120051
E cars for cable transport installations  
F cabines pour installations de transport par câbles  
U камери велосипедні 120214
E inner tubes for bicycles, cycles  
F chambres à air pour bicyclettes / chambres à air pour cycles  
U камери до надувних шин 120007
E inner tubes for pneumatic tires [tyres]  
F chambres à air pour pneumatiques  
U канатні [підвісні] дороги з одномісними кріслами 120180
E chairlifts  
F télésièges  
U капоти двигунів до наземних транспортних засобів 120054
E hoods for vehicle engines  
F capots de moteurs pour véhicules  
U каптури дитячих колясок / каптури дитячих колясок сидячих 120165
E hoods for baby carriages / pushchair hoods  
F capotes de poussettes / capotes de voitures d'enfants  
U картери до наземних транспортних засобів, крім двигунових 120058
E crankcases for land vehicle components, other than for engines  
F carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs  
U катери / човни 120021
E boats  
F bateaux / canots  
U керма [рулі, стерна] 120070
E rudders  
F gouvernails  
U керма до велосипедів 120080
E bicycle handle bars / cycle handle bars / handle bars for bicycles, cycles  
F guidons de bicyclettes / guidons de cycles  
U кермові колеса до транспортних засобів 120230
E steering wheels for vehicles  
F volants pour véhicules  
U клапани до шин транспортних засобів 120032
E valves for vehicle tires [tyres]  
F valves de bandages pour véhicules  
U кнехти суднові [морські] / кріпильні планки [морські] 120179
E cleats [nautical]  
F taquets [marine]  
U ковпаки маточин коліс 120124
E hub caps  
F enjoliveurs  
U колеса велосипедні 120095
E wheels for bicycles, cycles  
F roues de cycles  
U колеса вільноходові до наземних транспортних засобів 120148
E freewheels for land vehicles  
F roues libres pour véhicules terrestres  
U колеса до рудникових візків 120043
E mine cart wheels  
F roues de bennes  
U колеса до транспортних засобів 120053
E vehicle wheels  
F roues de véhicules  
U коліщата до візків [транспортних засобів] 120250
E casters for trolleys [vehicles] [carts (Am.)]  
F roulettes pour chariots [véhicules]  
U коляски до мотоциклів 120176
E side cars  
F sidecars  
U кораблі [судна морські] 120150
E ships  
F navires  
U коробки передавальні до наземних транспортних засобів 120217
E gear boxes for land vehicles  
F boîtes de vitesses pour véhicules terrestres  
U корпуси суден 120035
E ships' hulls  
F coques de bateaux / coques de navires  
U космічні кораблі, апарати 120117
E space vehicles  
F véhicules spatiaux