Клас 12

Завантажити перелік у текстовому файлі

Транспортні засоби; апарати для пересування землею, повітрям або водою

91 - 105 з 315 записів
Назва товару Базовий номер
U гелікоптери радіокеровані з фото- або відеокамерою 120314
E helicams  
F hélicoptères télécommandés avec caméra embarquée  
U гідравлічні системи для транспортних засобів 120079
E hydraulic circuits for vehicles  
F circuits hydrauliques pour véhicules  
U гідроплани 120134
E seaplanes  
F hydravions  
U гідротрансформатори для наземних транспортних засобів 120227
E torque converters for land vehicles  
F convertisseurs de couple pour véhicules terrestres  
U гіроборди 120318
E self-balancing boards  
F planches gyroscopiques  
U гіроскутери 120317
E self-balancing scooters  
F gyropodes  
U гірськолижні підіймачі 120170
E ski lifts  
F remonte-pentes  
U глісери 120135
E hydroplanes  
F hydroglisseurs  
U гольф-мобілі [транспортні засоби] 120068
E golf carts [vehicles] / golf cars [vehicles]  
F voiturettes de golf / voitures de golf / golfettes  
U гоночні автомобілі 120299
E motor racing cars  
F voitures de course  
U гофровані частини переходів для зчленованих автобусів 120296
E bellows for articulated buses  
F soufflets pour autobus articulés  
U гребні гвинти 120166
E screw-propellers  
F propulseurs à hélice  
U гребні гвинти для човнів 120040
E screw-propellers for boats  
F propulseurs à hélice pour bateaux  
U гусеничні стрічки для транспортних засобів [тракторні] / гусеничні стрічки для транспортних засобів [роликові] 120074
E treads for vehicles [tractor type] / treads for vehicles [roller belts]  
F chenilles pour véhicules  
U двері для транспортних засобів 120160
E doors for vehicles  
F portes de véhicules  
91 - 105 з 315 записів