Клас 16

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; приладдя для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше

Назва товару Базовий номер
U поштові листівки 160174
E postcards  
F cartes postales  
U поштові марки 160260
E postage stamps  
F timbres-poste  
U прапорці паперові 160286
E flags of paper  
F drapeaux en papier / fanions en papier  
U прес-пап'є [вимочники] 160183
E paperweights  
F presse-papiers  
U пристрої для виготовляння віньєток 160263
E vignetting apparatus  
F appareils à vigneter  
U пристрої для прикріплювання фотографій 160219
E apparatus for mounting photographs  
F appareils pour le collage des photographies  
U пробійники канцелярські 160141
E punches [office requisites]  
F emporte-pièce [articles de bureau]  
U прогумоване полотно на канцелярські потреби 160312
E gummed cloth for stationery purposes  
F toiles gommées pour la papeterie  
U прогумовані стрічки канцелярські 160036
E gummed tape [stationery]  
F bandes gommées [papeterie]  
U прокладки паперові до шаф [запашні чи незапашні] 160344
E drawer liners of paper, perfumed or not  
F papier d'armoire parfumé ou non  
U промокальний папір 160051
E blotters  
F buvards  
U проспекти рекламні 160232
E prospectuses  
F prospectus  
U рахувальні [арифметичні] таблиці 160027
E arithmetical tables / calculating tables  
F tables arithmétiques  
U реглети друкарські 160235
E printers' reglets  
F réglettes [composteurs]  
U реєстраційні журнали [книги записів] 160153
E ledgers [books]  
F registres [livres]