Клас 16

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; приладдя для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше

Назва товару Базовий номер
U чорнило для виправляння [геліографія] 160104
E correcting ink [heliography]  
F encres à corriger [héliographie]  
U чорнильне полотно до машин, що репродукують документи 160241
E inking sheets for document reproducing machines  
F toiles d'encrage de machines pour la reproduction de documents  
U чорнильниці 160144
E inkwells  
F encriers  
U чорнильні печаткові подушечки 160054
E inking pads  
F tampons encreurs / tampons pour cachets  
U чорнильні пластини до множильних апаратів 160199
E inking sheets for duplicators  
F toiles d'encrage pour duplicateurs  
U чорнильні прилади 160301
E inkstands  
F écritoires  
U чорнильні стрижні 160334
E ink sticks  
F bâtons d'encre  
U чорнильні стрічки 160143
E inking ribbons  
F rubans encreurs  
U чорнильні стрічки до комп'ютерних принтерів 160326
E inking ribbons for computer printers  
F rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateurs  
U чотирикутні лінійки 160069
E square rulers  
F carrelets [règles]  
U чотки 160083
E chaplets / rosaries  
F chapelets  
U чохли на викрійки 160214
E stencil cases  
F étuis pour patrons  
U швацька крейда 160111
E tailors' chalk  
F craie pour tailleurs  
U шкільне приладдя канцелярське 160248
E school supplies [stationery]  
F fournitures scolaires  
U шкільні дошки 160201
E blackboards  
F tableaux noirs