Клас 16

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; приладдя для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше

331 - 333 з 333 записів
Назва товару Базовий номер
U шрифти друкарські [цифрові і буквові] 160097
E letters [type] / type [numerals and letters]  
F caractères typographiques / caractères [chiffres et lettres] / lettres [caractères d'imprimerie]  
U штампи 160052
E stamps [seals]  
F timbres [cachets]  
U щітки для художників 160273
E paintbrushes  
F brosses [pinceaux] / pinceaux  
331 - 333 з 333 записів