Клас 16

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; приладдя для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше

Назва товару Базовий номер
U естампи 160015
E prints [engravings]  
F planches [gravures]  
U етикетки [налички], крім тканинних 160308
E labels, not of textile  
F étiquettes non en tissu  
U етикетувальні [наличкувальні] ручні пристрої 160176
E hand labelling appliances  
F appareils à main à étiqueter  
U єднальні смужки [книжкових оправ] 160205
E binding strips [bookbinding]  
F onglets [reliure]  
U журнали [періодичні видання] 160243
E magazines [periodicals]  
F revues [périodiques]  
U закладки книжкові 160249
E bookmarkers  
F signets  
U запечатувальний віск [сургуч] 160055
E sealing wax  
F cire à cacheter  
U запечатувальні облатки 160206
E sealing wafers  
F pains à cacheter  
U запечатувальні пристрої канцелярські 160056
E sealing machines for offices  
F machines à cacheter de bureau  
U запечатувальні пристрої канцелярські для конвертів 160146
E envelope sealing machines, for offices  
F machines de bureau à fermer les enveloppes  
U записники 160068
E note books  
F carnets  
U записники канцелярські 160042
E pads [stationery]  
F blocs [papeterie]  
U зап'ястні тримачі письмового приладдя 160045
E wristbands for the retention of writing instruments  
F bracelets pour instruments à écrire  
U застібки [затискачі] для скріплювання паперу 160116
E paper clasps  
F crochets de bureau  
U затискачі для банкнот 160353
E money clips  
F pinces à billets