Клас 16

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; приладдя для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше

91 - 105 з 333 записів
Назва товару Базовий номер
U канцелярське обладдя, крім меблів, і приладдя 160159
E office requisites, except furniture  
F articles de bureau à l'exception des meubles  
U канцелярські дірявники [перфоратори] 160093
E office perforators  
F perforateurs de bureau  
U канцелярські товари 160209
E stationery  
F articles de papeterie  
U карти [авіаційні, морські тощо] / картки * 160070
E cards* / charts  
F cartes*  
U картини обрамовані або необрамовані 160030
E paintings [pictures], framed or unframed  
F peintures [tableaux] encadrées ou non / tableaux [peintures] encadrés ou non  
U картинки [малюнки] 160014
E pictures  
F images  
U картки колекційні, крім призначених для ігор 160354
E trading cards other than for games  
F cartes à échanger autres que pour jeux  
U картон * 160075
E cardboard*  
F carton*  
U картон з деревної маси на канцелярські потреби 160278
E wood pulp board [stationery]  
F carton de pâte de bois [papeterie]  
U картонні вироби 160079
E cardboard articles  
F cartonnages  
U картонні тубуси 160078
E cardboard tubes  
F tubes en carton  
U картонні шабатури на капелюхи 160076
E hat boxes of cardboard  
F cartons à chapeaux [boîtes]  
U картотеки канцелярські 160092
E files [office requisites]  
F classeurs [articles de bureau]  
U каталоги 160080
E catalogues  
F catalogues  
U квитанційні книжки канцелярські 160192
E manifolds [stationery]  
F manifolds  
91 - 105 з 333 записів