Клас 17

Завантажити перелік у текстовому файлі

Необроблені та напівоброблені каучук, гутаперча, гума, азбест, слюда і замінники всіх цих матеріалів; формовані матеріали з пластмаси та смоли на виробничі потреби; матеріали для конопачення, ущільнювання та ізолювання; неметалеві гнучкі труби та шланги

Назва товару Базовий номер
U ізоляційні лаки 170057
E insulating varnish  
F vernis isolants  
U ізоляційні масла 170052
E insulating oils  
F huiles isolantes  
U ізоляційні масла для трансформаторів 170051
E insulating oil for transformers  
F huile isolante pour transformateurs  
U ізоляційні матеріали 170023
E insulating materials  
F matières isolantes  
U ізоляційні рукавиці 170049
E insulating gloves  
F gants isolants  
U ізоляційні смуги / ізоляційні стрічки 170107
E insulating bands / insulating tapes  
F bandes isolantes / rubans isolants  
U ізоляційні тканини 170056
E insulating fabrics  
F tissus isolants  
U ізоляційні фарби 170060
E insulating paints  
F peintures isolantes  
U каучук, необроблений або напівоброблений 170017
E rubber, raw or semi-worked  
F caoutchouc brut ou mi-ouvré  
U каучукові розчини 170114
E rubber solutions  
F dissolutions de caoutchouc  
U кільця гумові 170004
E rings of rubber  
F anneaux en caoutchouc  
U клапани з каучуку або вулканізованого волокна 170082
E valves of india-rubber or vulcanized fiber [fibre]  
F valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée  
U клейкі смуги, крім призначених на медичні, канцелярські або побутові потреби / клейкі стрічки, крім призначених на медичні, канцелярські або побутові потреби 170085
E adhesive bands, other than stationery and not for medical or household purposes / adhesive tapes, other than stationery and not for medical or household purposes  
F bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage / rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage  
U латекс [каучук] 170064
E latex [rubber]  
F latex [caoutchouc]  
U листи з відновленої целюлози, крім призначених для обгортання 170053
E foil of regenerated cellulose, other than for wrapping / sheets of regenerated cellulose, other than for wrapping  
F feuilles de cellulose régénérée autres que pour l'emballage  
U матеріали для гальмових накладок, частково оброблені 170048
E brake lining materials, partly processed  
F matières mi-ouvrées pour garnitures de freins  
U матеріали для герметизації щілин 170015
E weatherstripping compositions  
F matières à calfeutrer  
U матеріали для конопачення 170040
E caulking materials  
F matières à étouper  
U матеріали, що запобігають тепловому випромінюванню 170024
E compositions to prevent the radiation of heat  
F matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur  
U матеріали, що запобігають тепловому випромінюванню котлів 170026
E boiler composition to prevent the radiation of heat  
F matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur dans les chaudières  
U металева фольга для ізолювання 170059
E foils of metal for insulating / metal foil for insulation  
F feuilles métalliques isolantes  
U міжфланцеві прокладки для циліндричних деталей 170033
E cylinder jointings  
F joints de cylindres  
U мінеральна вата [ізоляційна] 170062
E mineral wool [insulator]  
F laine minérale [isolant]  
U муфти для труб неметалеві 170067
E pipe muffs, not of metal / pipe jackets, not of metal  
F manchons non métalliques pour tuyaux  
U нитки гумові, крім призначених для текстильного використання 170095
E threads of rubber, not for use in textiles  
F fils de caoutchouc non à usage textile