Клас 17

Необроблені та напівоброблені каучук, гутаперча, гума, азбест, слюда і замінники всіх цих матеріалів; пластмасові формовані матеріали на виробничі потреби; матеріали для конопачення, защільнювання, ізолювання; неметалеві гнучкі труби

Назва товару Базовий номер
U ізолятори до електропередавальних ліній 170098
E insulators for electric mains  
F isolateurs pour conduites d'electricite  
U ізолятори до залізничних колій 170084
E insulators for railway tracks  
F isolateurs pour voies ferrees  
U ізолятори до кабелів [жильників] 170094
E insulators for cables  
F isolants pour cables  
U ізоляційна металева фольга 170059
E foils of metal for insulating / metal foil for insulation  
F feuilles metalliques isolantes  
U ізоляційна повсть 170045
E insulating felt  
F feutre pour l'isolation  
U ізоляційний папір 170055
E insulating paper  
F papier isolant  
U ізоляційний тиньк 170110
E insulating plaster  
F enduits isolants  
U ізоляційні армовані клейкі стрічки 170118
E duct tapes  
F rubans adhesifs toiles  
U ізоляційні лаки 170057
E insulating varnish  
F vernis isolants  
U ізоляційні матеріали 170023
E insulating materials  
F matieres isolantes  
U ізоляційні оливи 170052
E insulating oils  
F huiles isolantes  
U ізоляційні оливи до трансформаторів 170051
E insulating oil for transformers  
F huile isolante pour transformateurs  
U ізоляційні рукавиці 170049
E insulating gloves  
F gants isolants  
U ізоляційні смуги / ізоляційні стрічки 170107
E insulating bands / insulating tapes  
F bandes isolantes / rubans isolants  
U ізоляційні тканини 170056
E insulating fabrics  
F tissus isolants