Клас 17

Завантажити перелік у текстовому файлі

Необроблені та напівоброблені каучук, гутаперча, гума, азбест, слюда і замінники всіх цих матеріалів; формовані матеріали з пластмаси та смоли на виробничі потреби; матеріали для конопачення, ущільнювання та ізолювання; гнучкі труби та шланги неметалеві

Назва товару Базовий номер
U матеріали для гальмових накладок, частково оброблені 170048
E brake lining materials, partly processed  
F matières mi-ouvrées pour garnitures de freins  
U матеріали для герметизації щілин 170015
E weatherstripping compositions  
F matières à calfeutrer  
U матеріали для конопачення 170040
E caulking materials  
F matières à étouper  
U матеріали, що запобігають тепловому випромінюванню 170024
E compositions to prevent the radiation of heat  
F matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur  
U матеріали, що запобігають тепловому випромінюванню котлів 170026
E boiler composition to prevent the radiation of heat  
F matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur dans les chaudières  
U міжфланцеві прокладки для циліндричних деталей 170033
E cylinder jointings  
F joints de cylindres  
U муфти для труб неметалеві 170067
E pipe muffs, not of metal / pipe jackets, not of metal  
F manchons non métalliques pour tuyaux  
U нитки гумові, крім призначених для текстильного використання 170095
E threads of rubber, other than for textile use  
F fils de caoutchouc autres qu'à usage textile  
U нитки для паяння пластмасові 170047
E threads of plastic for soldering / soldering threads of plastic  
F fils à souder en matières plastiques  
U нитки пластмасові, крім призначених для текстильного використання 170105
E threads of plastic materials, other than for textile use  
F fils en matières plastiques, autres qu'à usage textile  
U огорожі плавучі протизабруднювальні 170108
E floating anti-pollution barriers  
F barrières flottantes antipollution  
U пакувальні [перекладкові, набивкові] матеріали гумові або пластмасові 170101
E packing [cushioning, stuffing] materials of rubber or plastics  
F matières d'emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières plastiques  
U папір для електричних конденсаторів 170029
E paper for electrical capacitors  
F papier pour condensateurs électriques  
U пластмаси напівоброблені 170097
E plastic substances, semi-processed  
F matières plastiques mi-ouvrées  
U пластмасові волокна, крім призначених для текстильного використання 170102
E plastic fibres, other than for textile use / plastic fibers, other than for textile use  
F fibres en matières plastiques, autres qu'à usage textile