Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; штучні смоли необроблені, пластмаси необроблені; суміші для гасіння вогню та для запобігання займанню; препарати для термообробляння і паяння металів; речовини для дублення шкур тварин; клеючі препарати для використання у промисловості; замазки для заповнювання порожнин та інші пастоподібні заповнювачі порожнин; компост, добрива, у тому числі тваринного походження; біологічні препарати для використання в промисловості та науці

136 - 150 з 699 записів
Назва товару Базовий номер
U гур'юновий бальзам для використання у виробництві лаків 010343
E gurjun balsam for use in the manufacture of varnish  
F baume de gurjun pour la fabrication de vernis  
U декстрин [шліхта] 010242
E dextrin [size]  
F dextrine [apprêt]  
U дендримерні полімери для використання у виробництві капсул для фармацевтичних продуктів 010718
E dendrimer-based polymers for use in the manufacture of capsules for pharmaceuticals  
F polymères dendrimériques utilisés dans la fabrication de capsules pour produits pharmaceutiques  
U деревина дубильна 010130
E tan-wood  
F bois à tanner  
U деревинна маса 010132
E wood pulp  
F pâte de bois  
U деревний спирт 010131
E wood alcohol  
F esprit-de-bois  
U детергенти для використання у виробничих процесах 010241
E detergents for use in manufacturing processes  
F détergents [détersifs] utilisés au cours d'opérations de fabrication  
U дефоліанти 010236
E defoliants  
F défoliants  
U диспергатори нафти 010351
E petroleum dispersants  
F dispersants de pétrole  
U диспергатори олій та масел 010352
E oil dispersants  
F dispersants d'huiles  
U дисперсні системи пластмас 010605
E dispersions of plastics  
F dispersions de matières plastiques  
U диспрозій 010250
E dysprosium  
F dysprosium  
U дистильована вода 010247
E distilled water  
F eau distillée  
U дисульфід вуглецю 010149
E carbon disulfide  
F disulfure de carbone  
U дихлорид олова 010118
E bichloride of tin  
F bichlorure d'étain  
136 - 150 з 699 записів